Công đoàn

Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn

I. Quá Trình Thành Lập

          Tiền thân Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức là Công đoàn Trung Tâm Dạy Nghề Thủ Đức được thành lập theo quyết định số  792/QĐ-UB  ngày 31/10/1985  của UBND huyện Thủ Đức .

          Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Chi Bộ Nhà trường và Liên Đoàn Lao Động Quận Thủ Đức, thông qua 7 nhiệm kỳ Đai hội; Công đoàn Trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Đoàn thanh niên, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Nhà Trường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ đáp ứng nguồn nhân lực ở địa bàn Thủ Đức, Quận 9,  Bình Dương, trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

II. Chức năng:

•    Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 

•    Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp cùng với chính quyền, thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

•    Đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ về chính trị lẫn chuyên môn, nghiệp vụ. 

•    Cùng với nhà trường tổ chức, thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật. 

•    Kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách pháp luật, chế độ về lao động. 

•    Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, vận động mọi người lao động thực hiện nếp sống văn hoá mới, chính sách Dân số -kế hoạch. 

III. Nhiệm vụ:

•    Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", “Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC & SÁNG TẠO” thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” 

•    Thực hiện tốt chức năng Công đoàn tham gia công tác chuyên môn, quản lý, các hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động 

•    Đổi mới và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị 

•    Đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của CB-GV-CNV 

•    Xây dựng Tổ Công đoàn và Công đoàn cơ sở vững mạnh

           Tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng 

IV. Tổ chức công đoàn.

a) Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ X (2019 – 2024) gồm 05 thành viên.

b) Tổng số đoàn viên là: 82  đoàn viên, gồm 08 Tổ Công đoàn trực thuộc.

Một số hình ảnh của công đoàn viên trường:

Hình 1 - Tập thể cán bộ, giáo viên, công đoàn viên 

Hình 2 - Tập thể cán bộ, giáo viên, công đoàn viên 

Hình 3 - Thao gia hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Quận Thủ Đức cấp cụm

Hình 4 - Tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Hình 5 - Tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Hình 6 - Hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ cấp cơ sở

Hình 7 - Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2016-2017

Hình 8 - Hội thi Karaoke

 

Tin tức