Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 -08/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày đăng :07/03/2020

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 -08/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

          Thực hiện kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 31/01/2020 của LĐLĐ Quận Thủ Đức về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức đã xây dựng kế hoạch số 21/KH-CĐCS ngày 23/02/2020 tổ chức các hoạt động tại công đoàn cơ sở.

Ngày 06/03/2020, CĐCS trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức đã tổ chức các hoạt động như sau:

+ Họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

+ Nghe báo cáo chuyên đề nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

+ Nghe báo cáo chuyên đề về giới và bình đẳng giới

+ Đánh giá hoạt động phong trào thi đua, tổ chức bình xét và trao giấy chứng nhận phụ nữ 2 giỏi năm 2019, tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2020.

Thông qua các hoạt động, nhằm phát động truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động và sáng tạo của Ban nữ công, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, động viên viên chức, giáo viên, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên công đoàn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content