THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

I. GIỚI THIỆU:

           Thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức được hình thành từ năm 2003, khi có quyết định nâng cấp Trung Tâm Dạy Nghề lên Trường Kỹ thuật Công nghiệp Thủ Đức. 

           Thư viện được đầu tư trang thiết bị, sách Giáo khoa, Giáo trình, sách tham khảo, và các loại sách khác, phòng đọc, phòng truy cập internet, thư viên điện tử được trang bị rộng rãi, đủ ánh sáng và thoáng mát, đáp ứng đủ chổ ngồi phục vụ cho nhu cầu tham khảo, nghiên cứu tài liệu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trừơng .

Diện tích thư viện:  312m2.

Địa điểm: Khu B, lầu 3

Phụ trách Thư viện: Cô Nguyễn Thị Kiều Thi

Website: http://ctd.edu.vn/trang/33-thu-vien

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng: 

          Thư viện trường dạy nghề là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Giáo viên và tạo thói quen tự học, tự nghiên cứu của các em học sinh, sinh viên.

 2. Nhiệm vụ:

 - Cung ứng cho Cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh, sinh viên đầy đủ các loại giáo trình, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, từ điển, sách báo.

 - Tìm hiểu nhu cầu của Cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh để hướng dẫn chọn  sách, đọc sách có hệ thống.

- Sưu tầm, cập nhật sách và giới thiệu sách rộng rãi trong Cán bộ, giáo viên nhân viên, học sinh.

- Tổ chức quản lý theo đúng nghiệp vụ Thư viện, bảo quản giữ gìn  sách báo tránh hư hỏng, mất mát.

          Ngoài ra thư viện còn có đội ngũ cộng tác viên luôn hỗ trợ và đồng hành cùng Thư viện trong suốt quá trình hoạt động

Tin tức