Khoa Khoa học Cơ bản

1. Giới thiệu

LÃNH ĐẠO KHOA:

1. CN Triệu Thị Tuyết Linh           Trưởng khoa

2. CN Lê Thị Đào                         Phó trưởng khoa

STT

Họ tên

Giảng dạy môn

Trình độ

1

Nguyễn Thị Cúc

Hóa

Cử nhân

2

Vũ Tiến Bảo Đăng

Toán

Thạc sỹ

3

Phan Thị Thùy Trang

Ngữ văn

Cử nhân

4

Lê Thị Đào

Ngữ văn

Cử nhân

5

Đỗ Văn Nghĩa

Cử nhân

6

Đào Cảnh Xuân

Chính trị-Pháp luật

Thạc sỹ

7

Nguyễn Đức Việt

Hóa -Toán

Cử nhân

8

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hóa

Cử nhân

9

Phạm Văn Thông

Anh văn

Thạc sỹ

10

Lê Yến Nhi

Anh văn

Thạc sỹ

11

Từ Thanh Quang

Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

 

2. Chức năng:

-  Chức năng chính của Khoa là đào tạo 01 năm văn hóa bổ trợ kiến thức cho nghề (1020 tiết theo chương trình của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội). Bao gồm 4 môn chính:

Ngữ văn: 238 tiết

Toán: 306 tiết

Vật lý: 204 tiết

Hóa học: 204 tiết

-  Một năm học được chia thành 03 học phần:

Học phần I: (chương trình lớp 10)

Học phần II: (chương trình lớp 11)

Học phần III: (chương trình lớp 12)

3. Nhiệm vụ:

Trưởng khoa - Phụ trách quản lý chung về:

- Công tác tài liệu học tập

- Công tác đề thi

- Tài chính khoa

- Đánh giá thi đua hàng tháng

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật

- Tính giờ giáo viên và báo cáo tình hình chung

- Tham dự các cuộc họp

- Quản lý chung công tác giảng dạy của giáo viên và tình hình học tập của học sinh

- Đề xuất, kiến nghị

Phó Trưởng khoa - Phụ trách về:

- Thời khóa biểu

- Phân công giáo viên giảng dạy

- Kế hoạch tổ chức thi, thi lại, học lại

- Công tác chuyên môn: dự giờ, quy chế nội quy của khoa

- Hướng dẫn xử lý học sinh vi phạm kỷ luật

- Hướng dẫn quy trình báo nghỉ, báo bù, dạy thay.

- Quản lý giờ dạy của giáo viên

- Hướng dẫn công tác hồ sơ, sổ giáo vụ khoa

- Đưa ra biểu mẫu khoa

- Thực hiện công tác liên hệ PHHS

Thư ký khoa - Phụ trách về:

- Lưu các tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu, bài thi,… của khoa trên máy tính và lưu trữ vào tủ hồ sơ.

- Tổng hợp báo cáo tháng gửi về phòng Đào tạo

- Trình ký

- Phổ biến các thông báo, quy định khoa đến các giáo viên và học sinh: thời khóa biểu, lịch thi, kết quả thi, các phong trào thi đua, phong trào đoàn thể.

- Thực hiện bảng lương giáo viên thỉnh giảng

- In ấn tài liệu, phát tài liệu học tập

- Quản lý văn phòng phẩm và trang thiết bị của khoa

- Ghi biên bản các cuộc họp khoa

- Đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện hồ sơ giáo vụ

- Theo dõi tình hình học tập của các lớp

- Hỗ trợ công tác phòng đào tạo và thư viện

Tổ trưởng bộ môn- Phụ trách và quản lý chuyên môn về: 

- Dự giờ các giáo viên trong bộ môn

- Hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên thỉnh giảng về công tác chuyên môn

- Tài liệu học tập

- Đề cương ôn tập, đề thi, đáp án

- Lịch giảng dạy

- Lịch kiểm tra định kỳ

- Sổ lên lớp, sổ tay giáo viên

- Thống kê điểm kiểm tra định kỳ

Tổ trưởng Công đoàn – Thủ quỹ- Phụ trách về:

- Tham gia các hoạt động công đoàn trường phát động

- Tổ chức sinh nhật, thăm viếng, hiếu hỉ, quan tâm chăm lo đời sống giáo viên trong khoa

- Thu quỹ khoa, phí công đoàn, phí đoàn thanh niên

- Trích quỹ khoa cho các hoạt động chung của khoa dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa

4. Liên hệ:

- Điện thoại: 38.972.129                             Ext: 107 (tổng đài)

- Email: khoacobantcntd@gmail.com

5. Hình ảnh hoạt động của khoa:

Hình 1 - Nhận giải thưởng Hội thi kéo co

Hình 2 - Nhận giấy khen và giải thưởng Hội thi giáo viên giỏi năm học 2016-2017

Hình 3 - Tập thể giáo viên ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

Hình 4 - Thầy/cô giáo nhận hoa chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hình 5 - Giáo viên khoa Khoa học cơ bản trong Hội thi giáo viên giỏi năm học 2016-2017

Hình 6 - Giáo viên chủ nhiệm trong giờ Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

Hình 7 - Chuẩn bị tổ chức tết cho các em học sinh không có điều kiện về quê ăn tết

Hình 8 - Chuẩn bị bánh chưng tổ chức tết cho các em học sinh không có điều kiện về quê ăn tết

Hình 9 - Giáo viên và học sinh thân yêu

Hình 10 - Cô Nguyễn Thị Hoa trong Hội thi Karaoke

Hình 11 - Cô Nguyễn Thị Hoa trong lễ kết nạp Đảng viên

Hình 12 - Hội thu Công trình thanh niên Heo đất tình bạn