Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022

Ngày đăng :27/12/2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 - 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, vào 8g sáng ngày 15/12/2021, trường đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Thủ Đức và ông Nguyễn Anh Phong – Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo Thành phố Thủ Đức

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu:

 • Ông Trần Ngọc Cường – Hiệu trưởng
 • Bà Lê Thị Ngọc Thuần – Phó Hiệu trưởng
 • Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch công đoàn

Đoàn thư ký gồm 1 đại biểu :

 • Bà Dương Giang Minh Tâm

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra thành công, theo đúng nghi thức và chương trình đề ra, dưới 2 hình thức kết hợp là trực tiếp và trực tuyến (với 30 người tham gia trực tiếp và 53 người tham gia trực tiếp) do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Chương trình Hội nghị gồm có :

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-2022.
 3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2020-2021, Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2020-2021.
 4. Báo cáo công khai tài chính và quyết toán thu, chi nguồn Ngân sách nhà nước cấp và thu sự nghiệp của trường (năm 2020 và ước thực hiện năm 2021).
 5. Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021 và nội dung phong trào thi đua năm học 2021-2022.
 6. Dự thảo nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022.
 7. Dự thảo nội dung Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2021-2022.
 8. Dự thảo báo cáo hoạt động năm học 2020-2021 và chương trình công tác năm học 2021-2022 của Ban thanh tra nhân dân.
 9. Dự thảo nội dung Bản ký kết giao ước thi đua tập thể năm học 2021-2022.
 10. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ Hội nghị tổ công đoàn.
 11. Thảo luận.
 12. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
 13. Hiệu trưởng trả lời các kiến nghị và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
 14. Bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.
 15. Ký kết giao ước thi đua tập thể và đăng ký thi đua năm học 2021-2022.
 16. Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị.
 17. Bế mạc.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm