Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh của Karl Heinrich Marx (Các Mác) (5/5/1818 - 5/5/2022), lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới

Ngày đăng :05/05/2022

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh của Karl Heinrich Marx (Các Mác) (5/5/1818 - 5/5/2022), lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới

Bằng sự chỉ ra quy luật vận động khách quan của xã hội, những nhiệm vụ lịch sử cần giải quyết để từng bước giải phóng áp bức, giải phóng con người và xã hội loài người, tư tưởng của Mác có giá trị trường tồn và sức sống bền vững trong lòng nhân loại tiến bộ trên thế giới và nhân dân Việt Nam.

Ngày 5/5/2022, giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới tưởng nhớ tới Karl Heinrich Marx (Các Mác), một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới nhân kỷ niệm 204 năm Ngày sinh của ông (5/5/1818 - 5/5/2022).

Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của C.Mác - Người đã cùng Ph.Ăng-ghen xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của C.Mác đã đi vào lịch sử thế giới như một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trí tuệ nhân loại.

Đối với Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành sức mạnh vật chất và di sản tinh thần quý báu. Trên con đường đi tìm chân lý cứu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sớm tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua là minh chứng sinh động, đầy sức thuyết phục về giá trị bền vững, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác là dịp để tập thể Giáo viên, nhân viên và Đoàn viên, học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển, đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content