Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

1. Về cơ sở vật chất

 

  • Tổng diện tích đất sử dụng được giao của trường là 27.251,5 m2, trong đó:

          -   Cơ sở đào tạo 1   : 16.855,5 m²

          -   Cơ sở đào tạo 2   : 10.396 m²

  • Tổng diện tích đất xây dựng là 5.185,94 m2; trong đó:

* Cơ sở đào tạo 1: 5.185,94 m2

          Trường thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng và nâng cấp trường, tổng mức đầu tư là 33.354.983.000 đ (Ba mươi ba tỉ ba trăm năm mươi bốn triệu chín trăm tám mươi ba ngàn đồng./.) (Quyết định số 4002/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/08/2012 về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình) (xem phụ lục số 1); trong đó:

          - Chi phí xây dựng: 18.451.714.000 đ.

          - Chi phí thiết bị: 13.080.501.000 đ.

          - Chi phí khác: 1.822.768.000 đ.

           Năm 2013 trường xây dựng thêm xưởng thực hành gò hàn với diện tích là 130 m2, giá trị xây dựng là 155.802.000 đ.

          Tháng 02/2015, Trường đã lập dự án đang trình Sở Kế hoạch Đầu tư và sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố xem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân TPHCM phê duyệt trong năm 2015 để đầu tư thêm cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề trong thời gian từ năm 2016 - 2020 với diện tích sàn xây dựng dự kiến tăng thêm là 2.055m2.

* Cơ sở đào tạo 2:

            Với diện tích đất 10.396m2, hiện trường đang lập Dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2018 với diện tích sàn xây dựng là 3.600m2, bao gồm các khu chức năng sau:

          + Khu hành chính: 700m2.

          + Khu phòng học lý thuyết: 1.000m2.

          + Khu xưởng thực hành : 1.600m2.

          + Thư viện : 300m2

          Dự án trên đã được UBND Quận Thủ Đức chấp thuận chủ trương theo công văn số 969/UBND ngày 21/04/2015.

          Với cơ sở vật chất hiện có, trường đang thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng nghề liên thông như sau:

  • Học lý thuyết tại khu phòng học, diện tích 2.205m2 với 24 phòng, diện tích bình quân mỗi phòng từ 90.7 m2

  • Học thực hành tại Khu xưởng thực hành, có 35 phòng diện tích 6,452,50mđáp ứng qui mô đào tạo theo từng ngành nghề:

          + Điện công nghiệp: 1644m2 với 6 xưởng, bình quân mỗi phòng 274 m2

          + Cơ khí, cắt gọt kim loại: 743m2 với 4 xưởng, bình quân mỗi phòng 185,75 m2

          + Điện tử công nghiệp: 1.058m2 với 6 xưởng, bình quân mỗi phòng 176,3 m2

          + Kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí: 705m2 với 3 xưởng, bình quân mỗi phòng 235 m2

          + Tin học văn phòng và thiết kế đồ họa: 658,50m2 với 5 phòng máy, bình quân mỗi phòng 131,7 m2

          + Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: 525,50m2 với 3 xưởng, bình quân mỗi phòng 175,2 m2

          + Kế toán doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: 685,50m2 với 5 xưởng, bình quân mỗi phòng 137,1 m2

          + Các nghề sơ cấp: 406m2 với 4 xưởng, bình quân mỗi phòng 274 m2, bình quân mỗi phòng 101,5 m2

2. Về thiết bị dạy nghề

          Thiết bị trường được đầu tư từ dự án năm 2006 hoàn thành và quyết toán năm 2012, với nguồn vốn ngân sách thành phố là: 13.080.501.000 đ, và các năm về sau trường tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn phát triển sự nghiệp của đơn vị.

           Năm 2012-2014, trường tiếp tục đầu tư với tổng vốn đầu tư là 5.291.778.284 đ.

          Trong đó:

          - Đầu tư cho các ngành nghề Điện tử công nghiệp, công nghiệp: 4.115.001.684đ. Nguồn vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia 4.000.000.000 và Nguồn vốn từ quỹ phát triển sự nghiệp: 115.001.684 đ

          - Nguồn vốn từ quỹ phát triển sự nghiệp của trường: 1.176.777.200 đ         

          Ngoài ra, giá trị tài sản thiết bị của trường (không thuộc dự án trên) là: 3.661.706.000 đồng.

          Như vậy, tính đến cuối năm 2014, tổng giá trị tài sản của trường là 42.308.467.000 đồng gồm:

          + Cơ sở vật chất :              20.274.482.000 đồng.

          + Thiết bị dạy nghề:                   22.033.985.000 đồng.

          Hiện nay, về cơ bản trang thiết bị dạy nghề hiện có đủ đáp ứng nhu cầu học tập của học viên.

          Năm 2015 trường đã tiếp tục đầu tư trang thiết bị là 4.000.000.000 (Bốn tỷ đồng). Trong đó:

          - Chương trình mục tiêu quốc gia cho 2 nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp đã có kế hoạch phân bổ kinh phí (Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 31/ 03/2015 của UBND Thành Phố HCM về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015) 2.000.000.000 đ.

          - Ngân sách Quận Thủ Đức khoảng 1.000.000.000đ (Công văn số 282/TCKH ngày 08/04/2015 của Phòng Tài chính Kế hoạch về việc đề xuất chủ trương đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy tại trường Trung cấp nghề đã được UBND Quận Thủ Đức thống nhất chủ trương).

          - Quỹ phát triển sự nghiệp của trường khoảng 1.000.000.000 đ, tập trung vào các ngành đào tạo trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề cho 3 ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Thiết kế đồ họa và Kế toán doanh nghiệp.