CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

          Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng nghề; mục tiêu của trường là: Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố và phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          Giai đoạn 2019-2020, nhà trường tiến hành đào tạo cả 3 trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Trong đó, trình độ Cao đẳng đào tạo các ngành nghề sau:

  1. Điện công nghiệp
  2. Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí
  3. Điện tử công nghiệp
  4. Cắt gọt kim loại
  5. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
  6. Thiết kế đồ họa
  7. Kế toán doanh nghiệp
  8. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ