Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 13 năm 2021

Ngày đăng :24/04/2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 13 năm 2021; Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động 01/5 và đợt hoạt động cao điểm chào mừng 100 ngày thành lập Thành phố Thủ Đức

Chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Vượt khó - Phát triển”

       Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 08/04/2021 của LĐLĐ Thành phố Thủ Đức về tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 13 năm 2021, kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động 01/5 và đợt hoạt động cao điểm chào mừng 100 ngày thành lập Thành phố Thủ Đức chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Vượt khó - Phát triển”;

       Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 13 năm 2021 cụ thể như sau:  (kế hoạch chi tiết tại link)

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content