Hội nghị Cán bộ - Viên chức trường Cao đẳng nghề Thủ Đức năm học 2015-2016

Ngày đăng :25/11/2015

- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan  hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT–TCCP–TLĐLĐ ngày 4–12–1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan;

- Căn cứ Công văn số 153/LĐLĐ ngày 4/11/2015 của Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức về việc hướng dẫn phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

- Căn cứ hợp đồng trách nhiệm năm học 2014-2015, được kí kết giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức, ngày  28  tháng  11 năm 2014.

          Được sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu trường TCNTĐ, ngày 7/11/2015, tại Hội trường 1 trường Cao đẳng nghề Thủ Đức, BGH và BCH Công Đoàn trường TCNTĐ tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2015-2016, nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị đã đề ra trong năm học 2014 - 2015, đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 và kiện toàn Ban TTrND nhiệm kỳ 2015-2017.

          Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đại biểu đến tham dự Hội nghị: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang (Ban dân vận Quận Ủy); Bà Nguyễn Thị Phương Linh (Phó chủ tịch LĐLĐ Quận Thủ Đức)

 và dự tham dự của Ban giám hiệu nhà trường cùng với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo:

 

 

                 Đại biểu Liên Đoàn Lao Động Quận Thủ Đức phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

                 Hiệu trưởng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và có giải trình, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị và Hội nghị cấp tổ

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 gồm có 3 đồng chí: thầy Trần Hữu Phong, cô Triệu Thị Tuyết Linh, thầy Nguyễn Thanh Hoàng

                 Các bộ phận đăng ký giao ước thi đua năm học 2015-2016:

 

                 Ban thanh tra nhân dân giám sát Ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn:

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content