HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC NĂM 2017

Ngày đăng :06/01/2017

          - Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

          - Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số hội dung của Nghị định số 04/2015/NP-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

          - Căn cứ Công văn số 4613/UBND-NV ngày 10/11/2016 và Công văn số 153/LĐLĐ ngày 4/11/2015 của Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức về việc hướng dẫn phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

          - Căn cứ hợp đồng trách nhiệm năm 2016, được kí kết giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức ngày 25 tháng 11 năm 2015, được sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Thủ Đức, NGÀY 24/12/2016, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công Đoàn trường Cao đẳng nghề Thủ Đức tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm 2017 nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị đã đề ra trong năm 2016, đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

          Tại Hội nghị, Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn, Kế toán trưởng, cùng các thành viên Ban chấp hành Công đoàn đã thông qua dự thảo các báo cáo đánh giá và dự thảo kế hoạch năm 2017:

          Các đồng chí tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến:

         Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết năm 2017:

          Khen thưởng Hội thao mừng xuân năm 2017:

          Lãnh đạo các bộ phận đăng ký danh hiệu thi đua của bộ 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content