CHI BỘ

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”​

           Cấp ủy chi bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức được bầu vào đầu tháng 02 năm 2020 của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 05 đồng chí trong đó có 03 đồng chí nam và 02 đồng chí nữ. Trong đó:

           1. Đ/c Trần Ngọc Cường: Bí Thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng

           2. Đ/c Lê Thị Ngọc Thuần: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng

          Hiện nay, Chi bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức có tổng cộng 25 đồng chí đảng viên; trong đó, đảng viên chính thức 23 đồng chí và dự bị là 02 đồng chí.

          Một số hình ảnh của Chi bộ:

Hình 1 - Tập thể Đảng viên Chi bộ

Hình 2 - Tập thể Đảng viên chi bộ tại Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2018

Hình 3 - Tập thể Đảng viên Chi bộ

Hình 4 - Lễ kết nạp đảng viên

Hình 5 - Tham gia Hội thao (Giải cầu lông) mừng xuân

Hình 6 - Trao học bổng tiếp sức đến trường

Hình 7 - Tham gia Hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ quận Thủ Đức - cấp cụm

Hình 8 - Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên

 

Tin tức