Lễ khai mạc "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Ngày đăng :03/08/2022

Thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 -2025; Kế hoạch số 136 - KH/TU của Thành Ủy Thủ Đức về xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy đặc trưng văn hóa của Thành phố Thủ Đức” giai đoạn 2022 -2025; được sự chỉ đạo của Cấp ủy, Chi bộ nhà trường. CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức xây dựng kế hoạch số 164/KH-CĐCS về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

Sáng ngày 27/7/2022, nhân Kỷ niệm 93 năm ngày Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức tổ chức lễ Khai mạc “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức gồm 02 không gian chính là không gian vật thể và không gian mạng.

Xem chi tiết : khai mạc không gian văn hóa HCM.pdf

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm