💐💐💐 Phần 1 - Tổ chức Công đoàn thời kỳ sơ khai

Ngày đăng :18/07/2020

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)
Cùng Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức tìm hiểu về lịch sử Công đoàn Việt Nam
Phần 1 - Tổ chức Công đoàn thời kỳ sơ khai

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content