KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU “CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - MỘT NHÂN CÁCH LỚN” NĂM 2018

Ngày đăng :13/06/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU “CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - MỘT NHÂN CÁCH LỚN” NĂM 2018

           Căn cứ kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 17/5/2018 của Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức về Hội thi tìm hiểu Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn lần 4 - năm 2018;

           Thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức tổ chức hội thi tìm hiểu Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn năm 2018, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

          1- Hội thi tìm hiểu “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn” là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo điều kiện để cán bộ, nhà giáo và người lao động nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nâng cao nhận thức và khơi dậy lòng tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

          2- Thông qua Hội thi góp phần củng cố và nâng cao niềm tin, lòng tự hào trong cán bộ, nhà giáo và người lao động về truyền thống của phong trào công nhân - công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở đó, tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          3- Vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi đông đảo cũng nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; chào mừng thành công Đại hội XI Công đoàn Thành phố và chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

          II. NỘI DUNG HỘI THI:

          1. Tên hội thi:

          “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn” lần 4 - năm 2018

          2. Đối tượng dự thi: công đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

          3. Hình thức và nội dung thi:

          3.1. Hình thức:

          Viết bài theo chủ đề được Ban tổ chức gợi ý.

          3.2. Nội dung viết bài:

          Thí sinh dự thi chọn 01 trong 05 chủ đề sau để viết bài.

          Chủ đề 1: Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

          Chủ đề 2: Đồng chí Tôn Đức Thắng là một chiến sĩ xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới.

          Chủ đề 3: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những người bạn thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Chủ đề 4: Người thợ máy Tôn Đức Thắng là niềm tự hào của công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

          Chủ đề 5: Bài học sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

          *Lưu ý: Ngoài đề cương gợi ý (đính kèm); thông qua mỗi chủ đề, bài viết cần liên hệ tình hình thực tiễn tại đơn vị cũng như qua đó, bản thân đã học tập  được gì ở Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những bài học kinh nghiệm cho bản thân để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như tiến trình xây dựng giai  cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          3.3. Tài liệu tham khảo:

          + Đ/c Tôn Đức Thắng - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực.

          + Bác Tôn (1888-1980) cuộc đời và sự nghiệp.

          + Những mẫu chuyện về Bác Tôn.

          + Một con người bình thường - vĩ đại.

          + Tài liệu tham khảo có thể liên hệ tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Số 5, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến nghé, Quận 1) hoặc trên website: http://www.baotangtonducthang.com

          3.4. Số lượng bài dự thi:

          - Mỗi cá nhân có thể tham gia 01 hoặc nhiều bài viết.

          - Số lượng bài dự thi tối thiểu mỗi tổ công đoàn dự thi như sau:

          + Tổ công đoàn phòng Hành chính-Tổ chức (Đ/c Trương Ngọc Bích Trâm - Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn phòng Đào tạo (Đ/c Lý Thị Kim Hương - Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn phòng Quản trị thiết bị (Đ/c Trần Nguyễn Hải Sơn - Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn khoa Khoa học cơ bản (Đ/c Nguyễn Thị Cúc - Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn khoa Cơ khí – Điện tử (Đ/c Nguyễn Sơn Tùng - Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn khoa Điện – Điện lạnh (Đ/c Trương Anh Kiệt - Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn khoa Công nghệ thông tin – Kế toán quản trị (Đ/c Phan Ngọc Yến - Tổ trưởng công đoàn): 02 bài viết/ tổ công đoàn; đảm bảo 02 bài viết dự thi của cùng một tổ công đoàn phải viết về 02 chủ đề khác nhau trong 05 chủ đề được gợi ý, ví dụ: tổ công đoàn phòng Hành chính – Tổ chức dự thi 02 bài viết của 02 công đoàn viên, nếu công đoàn viên 1 viết về chủ đề 1 thì bài biết của công đoàn viên 2 phải viết về 1 trong 4 chủ đề còn lại, không được viết về chủ đề 1.

          + Tổ công đoàn phòng Tài chính – Kế toán (Đ/c Nguyễn Hoàng Thanh Trúc – Tổ trưởng công đoàn), tổ công đoàn phòng CTHSSV&QHXN (Đ/c Đỗ Hoàng Phú – Tổ trưởng công đoàn): 01 bài viết/ tổ công đoàn.

          3.5. Kết quả thi:

          Kết quả thi được tính theo thang điểm 10 theo các tiêu chí chấm điểm cụ thể.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Cơ cấu giải thưởng:

          Gồm:

          - 01 giải nhất (300.000 đồng/giải)

          - 01 giải nhì  (200.000 đồng/giải)

          - 01 giải ba (150.000 đồng/giải)

          - 03 giải khuyến khích (100.000 đồng/giải)

          2. Thời gian tiến hành:

          - Từ ngày 12/6/2018 đến 21/6/2018: tổ trưởng tổ công đoàn phổ biến đến công đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc bộ phận thực hiện viết bài và gửi bài dự thi về phòng Hành chính – Tổ chức tổng hợp.

          - Từ ngày 22/6/2018 đến 25/6/2018: chấm bài và lựa chọn bài viết xuất sắc gửi về Liên đoàn Lao động Quận tham dự thi cấp Quận.

          - Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 28/6/2018: tổng kết, trao giải.

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content