Phòng Đào Tạo

1. Giới thiệu

- Trưởng phòng: Ths.Thi Công Lớn

- Phó trưởng phòng: KS. Lê Nguyễn Thanh An

- Sơ đồ tổ chức:

- Nhân sự:

TT

HỌ TÊN

Chức vụ

1

Thi Công Lớn

Trưởng phòng

2

Lê Nguyễn Thanh An

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Mỹ Hương

Nhân viên

4

Đoàn Huỳnh Phương An

Nhân viên

5

Trần Nguyên Khoa

Nhân viên

6

Lý Thị Kim Hương

Nhân viên

 

 

2. Chức năng:

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường.

- Giúp Ban Giám hiệu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng phát triển trường.

Liên hệ: 0836 029 585

Email: tuyensinh@ctd.edu.vn