Lễ kết nạp Đảng đồng chí Lê Quốc Hiếu

Ngày đăng :17/07/2015

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, Chi bộ Trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức tổ chức Lễ kết nạp Đảng đối với đồng chí Lê Quốc Hiếu - Nhân viên phòng Quản trị thiết bị.

 
 
 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content