Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Hoa

Ngày đăng :25/11/2015

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, Chi bộ Trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Hoa. Một số hình ảnh của buổi lễ:

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content