KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1. Giới thiệu

- Trưởng khoa: Cô Đỗ Thị Lệ Khánh

- Thư ký khoa: Thầy Nguyễn Sơn Tùng

- Sơ đồ tổ chức:

Chương trình đào tạo 2 ngành nghề tại link:

+ Kế toán doanh nghiệp: trung cấp, cao đẳng

+ Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: trung cấp, cao đẳng

2. Chức năng và nhiệm vụ:

  • Tổ chức giảng dạy, học tập và hướng nghiệp cùng các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học cho chuyên ngành đào tạo.
  • Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập.
  • Phối hợp cùng các phòng, khoa, các doanh nghiệp sản xuất khác để nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Giới thiệu tổng quát các nghề đào tạo

3.1.  Kế toán doanh nghiệp:

Giới thiệu chung: 

          Ngành Kế toán doanh nghiệp hiện nay rất phổ biến và cần thiết do hàng loạt các doanh nghiệp có qui mô lớn, vừa và nhỏ được thành lập. Với nhu cầu kế toán ngày càng lớn, công tác kế toán nói chung và đặc biệt là kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu

          Đào tạo các nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Học sinh được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kế toán như: lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được những chứng từ kế toán, lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, lập được bảng tính kế toán trên máy tính,..

Khả năng sau khi tốt nghiệp:

a. Về kỹ năng:

          + Lập được chứng từ và xử lý chứng từ kế toán theo đúng quy định

          + Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

          + Lập được báo cáo thuế

          + Lập được báo cáo tài chính

b. Vị trí việc làm:

          + Làm việc tại các loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty TNHH, công ty cổ phần…..

          + Vị trí việc làm: kế toán tổng hợp, kế toán viên, kế toán khai báo thuế GTGT….

3.2.  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Giới thiệu chung:

          Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thường có xuất phát điểm từ DN gia đình hoặc từ ý tưởng của một nhóm bạn bè, một cá thể, vì vậy ngoài khó khăn về vốn có hai đặc điểm khá rõ: Một là thường bị các yếu tố tình cảm kiểu gia đình chi phối, ngắn hạn; Hai là do yếu tố kỷ luật và tính hệ thống đều yếu nên khi giải quyết công việc thường mang tính mệnh lệnh, cấp trên nói sao, cấp dưới làm vậy. Rất ít DN sử dụng được nguồn trí lực của cán bộ nhân viên. Các lãnh đạo đưa ra đề án rồi tự quyết định luôn; những người cùng làm trực tiếp ít dám can thiệp… Ngoài ra hoạt động quản lý cần có chiến lược và cần diễn ra liên tục nhằm đánh giá, kiểm soát doanh nghiệp và ngành kinh doanh mà công ty đang hoạt động; đánh giá đối thủ cạnh tranh; thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động và phương thức cạnh tranh với đối thủ hiện có và trong tương lai.

          Với nhu cầu quản lý có kỹ năng và hiệu quả trong công tác quản lý nói chung và đặc biệt là công tác quản lý doanh nghiệp, Tổ kế toán quản trị  đào tạo chuyên ngành này với việc chú trọng các kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu trên.

Mục tiêu: 

          Đào tạo các nhân viên quản lý có trình độ Trung cấp. Học sinh được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong các lĩnh vực như: quản lý nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, quản trị marketing. Phân tích tài chính doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp bằng máy tính,..

Khả năng sau khi tốt nghiệp:

a. Kỹ năng:

          + Xây dựng quy trình và điều hành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp

          + Xây dựng hệ thống tiêu thụ hiệu quả

          + Kỹ năng giao tiếp với đối tác và quản lý nhân sự hiệu quả

b. Vị trí việc làm:

           + Làm việc tại các loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty TNHH, công ty cổ phần…..

          + Vị trí việc làm: nhân viên kinh doanh, quản lý đội, nhóm về các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

4. Một số hình ảnh hoạt động:

Hình 1 - Thầy Phạm Đức Thắng trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Hình 2 - Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với phụ huynh học sinh

Hình 3 - Thầy Đào Cảnh Xuân trong phần thi thuyết trình Hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức

Hình 4 - Giờ học lý thuyết

Hình 5 - Giờ học lý thuyết

Hình 6 - Giờ thực hành

5. Liên hệ:

- Điện thoại:  (08) 38.972.129                     Ext: 127 (tổng đài)