THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN THÔNG KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng :18/12/2020

         

LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG C20KTDN                  

STT

Môn học

Thứ

Thời gian

Phòng

Giáo viên

1

Tin học

2,4,6

09/11/20 – 25/11/20

Thi: 27/11/2020

A0.10

Thầy Vinh

2

Kinh doanh quốc tế

3,5

10/11/20 – 10/12

Thi: 15/12/2020

A0.13

Thầy Vỹ

3

Thể dục

7

14/11/20 – 26/12/20

Thi: 02/01/2021

Sân trường

Thầy Quang

4

Toán kinh tế

2,4,6

30/11/20 –

Thi: 04/01/2021

A0.13

Cô Tâm

5

Giao tiếp trong kinh doanh

3,5

22/12,24/12,29/12

31/12

A0.13

Cô Nhung

Giao tiếp trong kinh doanh

3,5,7

05/01/21-16/01/21

Thi: 19/01/2021

A0.13

Cô Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG C20LQTDN                  

STT

Môn học

Thứ

Thời gian

Phòng

Giáo viên

1

Thể dục

6

13/11/20 – 25/12/20

Thi: 08/01/2021

Sân trường

Thầy Quang

2

Quản trị Marketing

2,4

16/11/20 – 30/12/20

Thi: 04/01/2021

A0.14

Cô Yến

3

Kinh tế phát triển

3,5,7

10/11/20 – 03/12/20

Thi: 05/12/2020

A1.10

Thầy Lớn

4

Tin học

3,5,7

08/12/20 – 22/12/20

Thi: 24/12/2020

A0.10

Thầy Vinh

5

Kinh doanh quốc tế

3,5,7

29/12/20 – 21/01/21

Thi: 23/01/2021

A0.14

Thầy Vỹ

 

Người đăng: KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ