Khoa Điện

Khoa Điện

1. Giới thiệu

- Trưởng Khoa: Thầy Trương Anh Kiệt

- Chương trình đào tạo ngành nghề: Điện công nghiệp

+ Cao đẳng

+ Trung cấp

- Hình ảnh:

2. Chức năng:

 1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hướng nghiệp cùng các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.
 2. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học cho chuyên ngành đào tạo. Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập.
 3. Phối hợp cùng các phòng, khoa, các doanh nghiệp sản xuất khác để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời phát triển thêm các ngành nghề mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho xã hội.
 4. Giảng dạy các nghề hệ sơ cấp nghề điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, cơ khí, sửa xe gắn máy và bảo trì máy may công nghiệp.
 5. Tham gia tổ chức và giảng dạy các lớp cao đẳng thông.

3. Nhiệm vụ:

Trưởng Khoa:

 1. Tổ chức quản lý nề nếp học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên khoa điện ngày một tốt hơn.
 2. Xây dựng chương trình, bổ sung hoàn chỉnh chương trình đào tạo cho các nghề mới cũng như các nghề đang đào tạo.
 3. Xây dựng đội ngủ giáo viên khoa điện đủ sức đáp ứng yêu cẩu đào tạo cả về số lượng và chất lượng.
 4. Phối hợp phòng Quản trị thiết bị sử dụng tốt trang thiết bị sẵn có, tham mưu ban giám hiệu mua sắm trang bị, trang thiết bị mới một cách hiệu quả.
 5. Tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình nhằm phục vụ công tác dạy và học của khoa ngày càng tốt hơn.

Thư ký:

 1. Điểm danh, chấm công giờ dạy theo thời khóa biểu (lịch báo giảng dạy của giáo viên).
 2. Quản lý thời khóa biểu (lịch báo giảng dạy của giáo viên), thống kê giờ dạy của giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng.
 3. Hàng tháng lập bảng thanh toán giờ dạy của giáo viên thỉnh giảng, bảng thanh toán giờ trội của giáo viên cơ hữu.
 4. Thống kê hiệu suất của giáo viên trong tháng, quý…
 5. Quản lý danh sách học sinh, thống kê học sinh, cập nhật danh sách học sinh.Quản lý công tác học tập của học sinh theo nội quy, quy chế học vụ.
 6. Điểm danh học sinh hằng ngày theo quy định
 7. Giải quyết và xử lý học sinh vi phạm kỷ luật (Học sinh bị giáo viên đuổi ra ngoài).
 8. Báo cáo nhận xét tình hình học sinh hàng tháng, quý, năm trình hiệu trưởng.
 9. Tiếp đón phụ huynh đến làm việc, thông báo phụ huynh về những học sinh cá biệt.
 10. Phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn triển khai các hoạt động từ đoàn trường.

4. Mục tiêu đào tạo:

Điện công nghiệp

Mục tiêu

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình đào tạo:

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Chương trình đào tạo: (chương trình khung)

Khả năng sau khi tốt nghiệp:

 1. Phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý / thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề. Có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật  vào thực tế.Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa các thiết bị hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
 2. Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Kèm cập, hướng

5. Hình ảnh khoa Điện:

Hình 1 - Giáo viên và học sinh sinh viên trong giờ lên lớp

Hình 2 - Giáo viên và học sinh sinh viên trong giờ lên lớp

Hình 3 - Trầy Trầm Minh Tuấn nhận giải thưởng trong Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015 - Giải Ba (ngoài cùng bên trái)

Hình 4 - Tham gia Giải cầu lông

Hình 5 - Đăng ký giao ước thi đua 

Hình 6 -  Giáo viên khoa Điện tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017