DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Ngày đăng :09/11/2015

Học sinh có tên trong danh sách đến trường làm thủ tục nhận lại học phí theo nghị định 74,

Khi đi mang theo: biên lai đóng học phí của năm học được nhận, đơn xin miễn giảm, bản sao bằng tốt nghiệp THCS

(Thời hạn làm thủ tục: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2015)

Danh sách hoàn trả học phí năm 2013 - 2014

Danh sách hoàn trả học phí năm 2014 - 2015

 

Người đăng: