THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ HKII NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng :27/02/2021

LỚP CĐ219CGKL

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

Nguyên lý- chi tiết máy

GV: T.Dũng

02/3 – 01/6

Thi: 08/6

P. B0.4

 

 

Tiện CNC cơ bản

GV: T.Dũng

05/3 – 16/4

Thi: 23/4

P. B0.4

Phay CNC cơ bản

GV: T.Dũng

07/5 – 18/6

Thi: 25/6

P. B0.4

     Các ngày và các buổi còn lại trong tuần lớp thực hiện thực tập môn học tại công ty TNHH PCCC An Khánh gồm các môn: Hàn hồ quang tay cơ bản (240 giờ), Quy trình hàn ( 75 giờ) và môn Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (120 giờ) do thầy Võ Thành Được và thầy Lê Hải Triều phụ trách hướng dẫn. Thời gian thực tập từ ngày 10/3/2021 đến ngày 10/6/2021

 

LỚP CGKL-220 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Tiện ren tam giác

N1

GV: T.Được

01/03 – 28/6

Thi 5/7

P. B0.5

Tiện ren vuông

N1

GV: T.Triều

02/3 – 08/6

Thi 15/6

P. B0.3

Kỹ thuật điện

GV:C.Trang

03/3 - 21/4

Thi: 28/4

P. B3.7

Tiện rãnh,cắt đứt

N1

GV: T.Huy

4/3 – 08/4

Thi 15/4

P. B0.5

Tiện rãnh,cắt đứt

N3

GV: T.Triều

5/3 – 09/4

Thi 16/4

P. B0.3

Tiện ren tam giác

N3

GV: T.Triều

6/3 – 3/7

Thi 10/7

P. B0.5

Nguội cơ bản

N2

GV: T.Quang

01/03 – 28/6

Thi 5/7

Xưởng nguội

Tiện ren vuông

N3

GV: T.Huy

02/3 – 08/6

Thi 15/6

P. B0.3

Dung sai- Đo lường kỹ thuật

GV:T. Dũng

05/5 - 30/6

Thi: 07/7

P. B3.7

 

Phay, bào mặt phẳng bậc

N1

GV: T.Huy

22/4 – 01/7

Thi 08/7

P. B0.4

Phay, bào mặt phẳng bậc

N3

GV: T.Triều

23/4 – 02/7

Thi 09/7

P. B0.3

Nguội cơ bản

N1

GV: T.Quang

6/3 – 3/7

Thi 10/7

Xưởng nguội

Tin học

N1

GV: T Vinh

5/3 – 14/5

Thi 21/5

P. A0.12

Chiều

Tiện ren tam giác

N2

GV: T.Được

01/03 – 28/6

Thi 5/7

P. B0.5

Tiện ren vuông

N2

GV: T.Triều

02/3 – 08/6

Thi 15/6

P. B0.3

Anh văn

GV: T.Thông

03/3 – 19/5

Thi: 26/5

P. B3.7

Tiện rãnh,cắt đứt

N2

GV: T.Được

4/3 – 08/4

Thi 15/4

P. B0.5

Tin học

N2

GV: T Vinh

5/3 – 14/5

Thi 21/5

P. A0.12

Tin học

N3

GV: T Vinh

06/03 – 15/5

Thi 22/5

P. A0.12

Nguội cơ bản

N3

GV: T.Quang

01/03 – 28/6

Thi 5/7

Xưởng nguội

Phay, bào mặt phẳng bậc

N2

GV: T.Được

22/4 – 01/7

Thi 08/7

P. B0.4

 

Người đăng: Khoa Cơ khí