THỜI KHÓA BIỂU LỚP CĐ219CGKL

Ngày đăng :18/09/2019

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CĐ219CGKL – HK I, NĂM HỌC: 2019-2020

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Autocad

GV: T.Quang

16/9/19 - 04/11/19

Thi: 11/11/19

P. A1.7

Giáo dục thể chất

17/9 – 15/10

Thi 22/10

Sân trường

Gv: T. Tuấn

Tin học 

GV: Thầy Khải

18/9/19 - 04/12/19

Thi: 11/12/19

P. A1.7

Pháp luật

GV: Thầy Xuân

19/9/19 - 17/10/19

Thi 24/10/19

P. B1.7

Anh văn 13/9/19-03/01/19

Thi: 10/01/20

P. B2.4

Gv: T. Thông

Tiện trụ ngắn trụ bậc, trụ dài ≈  10d

21/9 – 04/01

Thi: 11/01

P. B0.5

Gv: T Triều

Quản trị doanh nghiệp

18/11 – 23/12

Thi: 30/12

P.

Gv: C. Khánh

 

Vẽ kỹ thuật

29/10 – 31/12

Thi: 07/1

P.B0.6

Gv: T Dũng

Kỹ thuật an toàn – Môi trường công nghiệp

11/12 – 08/01

Thi: 15/01

P.B0.5

Gv: T. Huy

Kỹ thuật điện

GV: T.  Pha

31/10/19 – 19/12/19

Thi: 26/12/19

P.B0.6

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content