TKB LỚP CGKL-217B CẬP NHẬT NGÀY 15/5/2019

Ngày đăng :15/05/2019

TKB LỚP CGKL 217B – HK II, NĂM HỌC: 2018-2019 (CẬP NHẬT NGÀY 15/5/2019)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

VH

Điện kỹ thuật

14/5-28/5

Gv: T. Thuận

P: B3.7

Điện kỹ thuật

15/5-29/5

Gv: T. Thuận

P: B3.7

Điện kỹ thuật

16/5-23/5

Thi : 30/5

Gv: T. Thuận

P: B3.7

VH

 

Chiều

 

Tiện côn

19/2 – 16/4

Thi: 23/4

GV: T.Huy

P: B 0.5

Phay bào rãnh chữ T

GV: T.Triều

20/2 – 17/4

Thi: 24/4

P: B 0.4

Tiện CNC cơ bản

GV: T.Triều

21/2 – 11/4

Thi: 18/4

P: B 0.4

 

Phay, bào rãnh, cắt đứt

GV: T.Sơn

23/2 – 13/4

Thi: 20/4

P: B 0.4

Phay bào mặt phẳng bậc

GV: T.Huy

7/5 -2/7

Thi: 9/7

P: B0.4

Phay bào rãnh chốt đuôi én

GV: T.Triều

8/5 -3/7

Thi: 10/7

P: B0.4

Phay CNC cơ bản

GV: T.Triều

25/4 – 13/6

Thi: 20/6

P: B 0.4

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

GV: T.Sơn

27/4 – 25/5

Thi: 01/6

P: B 0.5

 

 

Phay đa giác

GV: T.Được

27/6 -25/7

Thi: 01/8

P: B0.4

Tiện ren tam giác

GV: T.Sơn

8/6-20/7

Thi: 27/7

P: B 0.5

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content