Thời khóa biểu HK1 2015-2016 của các lớp TKDH213, TKDH214, cập nhật 12/12/2015

Ngày đăng :31/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP TKĐH214 -  HKI, NĂM HỌC 2015-2016

(áp dụng từ 14/12/2015)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

An toàn VS CN

GV: T.Hiệp

22/12 – 19/1

Thi: 26/1/16*

P: B2.4

NM Chế bản điện tử (N1)

GV: C.Vân

28/10 – 20/1

Thi: 27/1/16

P: A0.10

An toàn VS CN

GV: T.Hiệp

17/12/2015

P: B2.4

Mỹ thuật CB-60g (N1)

GV: C.Trân

26/11 – 22/1**

(HK2 còn 4 buổi)

P: B2.4

CHIỀU

NM Chế bản điện tử (N1)

GV: C.Vân

4/1 – 11/1/16

P: A0.10

NM Chế bản điện tử (N2)

GV: C.Vân

5/1 – 12/1/16

P: A0.10

NM Chế bản điện tử (N2)

GV: C.Vân

28/10 – 20/1

Thi: 27/1/16

P: A0.10

Giáo dục thể chất

GV:Thầy Vũ

10/12-14/1/16

Thi:21/1/16

Sân trường

Mỹ thuật CB-60g (N2)

GV: C.Trân

26/11 – 22/1**

(HK2 còn 4 buổi)

P: B2.4

 

Ghi chú :

+ TKB chưa bao gồm lịch nghỉ lễ, GV tự sắp xếp dạy bù : 1/1/2016 (thứ Sáu)

+ *Ngày 22/12/15 giáo viên đi công tác sẽ tổ chức học bù sau, lịch thi giữ nguyên.

+ **Ngày 11/12/15 giáo viên đi công tác nên tính lùi thêm 1 buổi.

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP TKĐH213 -  HKI, NĂM HỌC 2015-2016

(áp dụng từ 14/12/2015)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

Th.kế Web động

GV: C.Ngọc Yến

9/9 – 9/12

Thi: 16/12/15

P: A0.11

CN Multimedia

GV: C.Vân

10/9 – 10/12

Thi: 17/12/15

P: A0.11

 

KTquay camera & chụp ảnh

GV: T.Hoàng

9/11 – 25/1

(HKII còn 3b)

P: A0.11

Chế bản các mẫu đặc thù (60g)*

GV: C.Phương

1/12 – 17/11

(HKII còn 3b)

P: B2.3

 

Hiệu ứng phim

GV: C.Vân

24/12 – 28/1

(HKII còn 9b)

P: A0.11

TK mẫu Q.cáo

GV: C.Hạnh

13/11 – 22/1

Thi: 29/1/16

P: A0.11

Ghi chú :

+ TKB chưa bao gồm lịch nghỉ lễ, GV tự sắp xếp dạy bù báo lại VP khoa: 1/1/2016 (thứ Sáu)

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content