Thời khóa biểu các lớp KTSCLRMT (khoa CNTT), HK1 NH 2023-2024

Ngày đăng :05/09/2023

 

 

Tải file TKB KTSCLRMT HK1 NH 2023-2024 - tại đây

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: LRMT222

GVCN: Thầy Võ Lê Hoàng Khải (0382138754)                          Cập nhật: 28/8/2023

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

S

QTM Windows
(19b) N1

t2-t21 (*)

11/09/23

-15/01/24

Thi: 22/01/24

Thầy Bá Dũng

A0.12

Thiết kế mạng LAN (18b LT)

t2-20 (*)

12/09/23

-09/01/24

Thi: 16/01/24

Thầy Sơn

B2.4

Mạng Cisco (15b) N1

t2-16

13/09/23

-13/12/23

Thi: 20/12/23

Cô Thanh Thảo

A0.12

SC máy tính (6b) N1

t2-7

14/09/23

-12/10/23

Thi: 19/10/23

Thầy Nam

B2.2

HT camera GS (15b) N1

t2-16

15/09/23

-21/12/23

Thi: 28/12/23

Thầy Nam

B2.2

Mạng Cisco (15b) N2

t2-16

16/09/23

-16/12/23

Thi: 23/12/23

Cô Thanh Thảo

A0.12

 

 

 

SC laptop (15b) N1

t8-22

26/10/23

-25/01/23

Thi: 29/01/24

Thầy Nam

B2.2

 

 

C

SC máy tính (6b) N2

t2-7

11/09/23

-09/10/23

Thi: 16/10/23

Thầy Nam

B2.2

 

QTM Windows
(19b) N2

t2-t20

13/09/23

-10/01/23

Thi: 17/01/23

Thầy Bá Dũng

A0.12

 

HT camera GS (15b) N2

t2-16

15/09/23

-21/12/23

Thi: 28/12/23

Thầy Nam

B2.2

 

SC laptop (15b) N2

t8-22

23/10/23

-22/01/24

Thi: 29/01/24

Thầy Nam

B2.2

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) : đã trừ lịch nghỉ lễ (20/11, 1/1)

Thời gian:
+ Sáng: từ 7g00 đến 11g15 (5 tiết lý thuyết, 4 giờ thực hành/tích hợp)
+ Chiều: Từ 12g30 đến 16g35 (5 tiết lý thuyết, 4 giờ thực hành/tích hợp)

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: LRMT223

GVCN: Thầy Phan Khánh Sơn (090 231 8898)                           Cập nhật: 28/8/2023

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

S

 

Chính trị + Pháp luật (9b)

t2-10

12/09/23

-31/10/23

Thi: 07/11/23

Thầy Xuân

P:B3.6

 

Điện CB (15b) N1

t2-17

14/09-7/12/23

-21/12/23

Thi: 28/12/23

Cô H.Trang

B1.4

Tiếng Anh
(18b LT)

t2-10

15/09/23

-03/11/23

Thi: 10/11/23

Thầy Thông

P:B3.7

Điện CB (15b) N2

t2-17

16/09-9/12/23

-23/12/23

Thi: 30/12/23

Thầy Q.Dũng

B1.10

 

Mạng máy tính (12b LT) N1

t11-20 (*) (c3b)

14/11/23

-16/01/24

Thi: 17/01/24 (T4)

Thầy Khải

B2.7

 

 

An toàn lao động (6b LT)

t11-16

22/12/23

-19/01/24

Thi: 26/01/24

thầy Hiệp

B3.6

Mạng Máy tính (12b LT) N2

t18-19 (3b)

30/12/24

-13/01/24

-

Thầy Khải

B2.7

C

Lập trình căn bản (11b) N1

t2-13 (*)

11/09/23

-13/11/23

Thi: 27/11/23

Thầy Nhuận

B2.7

Kiến trúc máy tính (9b LT) – Cả lớp

t2-10

12/09/23

-31/10/23

Thi: 07/11/23

Thầy Sơn

B2.4

Tiếng Anh
(18b LT)

t2-10

13/09/23

-08/11/23

 

Thầy Thông

B3.7

Lập trình căn bản (11b) N2

t2-12

14/09/23

-16/11/23

Thi: 23/11/23

Thầy Nhuận

B2.7

 

Mạng Máy tính (12b LT) N1

t17-19 (3b)

30/12/24

-13/01/24

-

Thầy Khải

B2.7

Điện tử cơ bản (15b) N2

t2-19 (*)

11/09-4/12/23

18/12-25/12/23

Thi: 8/1/24

Cô M.Nhi

B2.6

 

Mạng Máy tính (12b LT) N2

t11-20 (còn 3b)

15/11/23

-10/01/24

Thi: 17/01/24

Thầy Khải

B2.7

Điện tử cơ bản (15b) N1

t2-17

14/09-7/12/23

21/12/23

Thi: 28/12/23

Cô M.Nhi

B2.6

 

 

 

Ghi chú:

(*) : đã trừ lịch nghỉ lễ (20/11, 1/1)

TKB đã xếp trừ 1 tuần học GDQP (từ 11/12 đến 17/12)

Thời gian:
+ Sáng: từ 7g00 đến 11g15
+ Chiều: Từ 12g30 đến 16g35

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: LRMT223TX

GVCN: __________________(________)                                     Cập nhật: 28/8/2023

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

S

Lập trình căn bản (11b)

t2-13 (*)

11/09/23

-13/11/23

Thi: 27/11/23

Thầy Nhuận

B2.2

An toàn lao động (6b LT)

t2-7

12/09/23

-10/10/23

Thi: 17/10/23

Thầy Hiệp

B3.2

Kiến trúc máy tính (9b LT)

t2-10

13/09/23

-01/11/23

Thi: 08/11/23

Thầy Sơn

B3.2

Điện tử cơ bản (15b)

t2-17

14/09/23

-21/12/23

Thi: 28/12/23

Cô Nhi

B2.6

Điện CB (15b)

 

t2-17

15/09-8/12/23

-22/12/23

Thi: 29/12/23

Cô T.Vy

B1.10

Mạng máy tính (12b LT)

t2-13

16/09/23

-18/11/23

Thi: 25/11/23

Thầy Khải

B2.7

 

Lắp ráp và cài đặt MT 1 (12b)

t8-20 (*)

24/10/23

-09/1/24

16/01/24

thầy Hiếu

B2.2

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

Ghi chú:

(*) : TKB đã trừ lịch nghỉ lễ (20/11, 1/1)

TKB đã xếp trừ 1 tuần học GDQP (từ 11/12 đến 17/12)

Buổi chiều: Lớp học theo TKB học văn hóa 7 môn.

Thời gian:
+ Sáng: từ 7g00 đến 11g15
+ Chiều: Từ 12g30 đến 16g35

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN