Thời khóa biểu HK1 2022-2023 - Các lớp KTSCLRMT (LRMT221, LRMT222)

Ngày đăng :30/08/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
                        LỚP: LRMT222

GVCN: Thầy Võ Lê Hoàng Khải (0382138754)                          Cập nhật: 25/8/2022

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Lập trình căn bảnNhóm 1
(15b, tuần 1-8)
từ 5/9 – 17/10
Thi:24/10/2022
GV: T.Nhuận
P.B2.2

Tin học
 Nhóm 1
(11b, tuần 1-11)
từ 6/9 – 8/11
Thi:15/11/2022
GV: Cô.Thảo
P.A0.12

An toàn vệ sinh công nghiệp
 Cả lớp
(6b, tuần 1-6)
từ 7/9 – 5/10
Thi:12/10/2022
GV: T.Hiệp
P.B3.6

Lập trình căn bảnNhóm 1
(15b, tuần 1-8)
từ 8/9 – 20/10

GV: T.Nhuận
P.B2.2

 

 

Internet
Nhóm 1
(8b, tuần 10-17)
từ 7/11 – 19/12
Thi:26/12/2022
GV: _______
P.B2.2

Điện cơ bản - Nhóm 2
(11b, tuần 1-11)
từ 6/9 – 8/11
Thi:15/11/2022
GV: C.H.Trang
P.B1.10

 

Kỹ thuật điện tửNhóm 1
(11b, tuần 9-19)
từ 3/11 – 5/1
Thi:12/1/2023
GV: C.Nhi
P.B2.9

Điện cơ bản - Nhóm 1
(11b, tuần 1-11)
từ 9/9 – 11/11
Thi:18/11/2022
GV: C.H.Trang
P.B1.10

 

Tin học Văn phòng - Nhóm 1
(15b, tuần 12-19)
từ 22/11 – 3/1
Thi:10/1/2023
GV: T.Khải
P.A0.12

Tin học Văn phòng - Nhóm 1
(15b, tuần 12-19)
từ 25/11 – 6/1

GV: T.Khải
P.A0.12

Chiều

Lập trình căn bảnNhóm 2
(15b, tuần 1-8)
từ 5/9 – 17/10
Thi:24/10/2022
GV: T.Nhuận
P.B2.2

Tin học
 Nhóm 2
(11b, tuần 1-11)
từ 6/9 – 8/11
Thi:15/11/2022
GV: T.Q.Hiếu
P.B2.2

Kiến trúc máy tínhCả lớp
(9b, tuần 1-9)
từ 7/9 – 26/10
Thi:2/11/2022
GV: T.Quang
P.B3.6

Lập trình căn bảnNhóm 2
(15b, tuần 1-8)
từ 8/9 – 20/10

GV: T.Nhuận
P.B2.2

 

 

Internet
Nhóm 2
(8b, tuần 10-17)
từ 7/11 – 19/12
Thi:26/12/2022
GV: _______
P.B2.2

Tin học Văn phòng - Nhóm 2
(15b, tuần 12-19)
từ 22/11 – 3/1
Thi:10/1/2023
GV: T.Khải
P.A0.12

Lắp ráp và Cài đặt máy tínhNhóm 1 (8b+10, tuần 10-18)
từ 16/11 – 4/1
Thi: HK2
GV: T.Q.Hiếu
P.B2.2

Kỹ thuật điện tửNhóm 2
(11b, tuần 9-19)
từ 3/11 – 5/1
Thi:12/1/2023
GV: C.Nhi
P.B2.9

Tin học Văn phòng - Nhóm 2
(15b, tuần 12-19)
từ 25/11 – 6/1

GV: T.Khải
P.A0.12

Lắp ráp và cài đặt máy tínhNhóm 2
(8b+10, tuần 10-18) từ 19/11 – 7/1
Thi: HK2
GV: T.Q.Hiếu
P.B2.2

 

Ghi chú:

       Thời gian:
+ Sáng: từ 7g00 đến 11g15 (5 tiết lý thuyết, 4 giờ thực hành/tích hợp)
+ Chiều: Từ 12g30 đến 16g35 (5 tiết lý thuyết, 4 giờ thực hành/tích hợp)

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
                              LỚP: LRMT221

GVCN: Thầy Võ Lê Hoàng Khải (0382138754)                          Cập nhật: 24/8/2022

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

 

Lập trình cơ bản
(6+9b, tuần 1-9)
từ 7/9 – 27/9
Thi:2/11/2022
GV: T.Khải
P.A0.12

 

 

Hệ thống không dây
(15b, tuần 1-15)
từ 10/9 – 10/12
Thi:17/12/2022
GV: Cô Thảo
P.A0.12

 

 

Quản trị mạng Windows
(10b+5, tuần 10-19) từ 9/11 – 11/1

GV: T.Xuyên
P.A1.7

 

Quản trị mạng Windows
(10b+5, tuần 10-19) từ 11/11 – 6/1
Thi:13/1/2023

GV: T.Xuyên
P.A1.7

 

Chiều

Hệ thống Camera giám sát
(12+10b, tuần 1-5)
từ 5/9 – 3/10

GV: T.Nam
P.B2.3

Hệ thống Camera giám sát
(12+10b, tuần 1-5)
từ 6/9 – 27/9
Thi:4/10/2022
GV: T.Nam
P.B2.3

 

Anh văn chuyên ngành
(12b, tuần 1-12)
từ 8/9 – 17/11
Thi:24/11/2022
GV: T.Thông
P.B3.6

 

Thiết kế mạng LAN
(15b, tuần 1-15)
từ 10/9 – 10/12
Thi:17/12/2022
GV: Thầy Thành
P.
Online

Sửa chữa máy tính
(22b, tuần 7-17)
từ 17/10 – 26/12

GV: T.Nam
P.B2.3

Sửa chữa máy tính
(22b, tuần 7-17)
từ 18/10 – 20/12
Thi:27/12/2022
GV: T.Nam
P.B2.3

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

Mạng Cisco
(15b, tuần 1-15)
từ 9/9 – 9/12
Thi:16/12/2022
GV: T.Tr.Hiếu
P.A1.7

 

 

Ghi chú:

Thời gian:
+ Sáng: từ 7g00 đến 11g15
+ Chiều: Từ 12g30 đến 16g35

+ Tối: từ 18g00 đến 20g30

Link học online môn Thiết kế mạng LAN (Thầy Thành - Chiều thứ Bảy) : https:/meet.google.com/drt-csgr-bsc

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN