Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022, học Online, các lớp TKĐH, KTSCLRMT (Khoa CNTT)

Ngày đăng :30/08/2021

+ Dưới đây gồm có TKB của các lớp sau: 
   + Hệ Cao đẳng chính quy: #TKB Lớp C19TKĐH     #TKB Lớp C20TKĐH  
   + Hệ Cao đẳng liên thông: #TKB LỚP C20LTKĐHA  #TKB LỚP C20LTKĐHB  #TKB LỚP C20LLRMTA và C20LLRMTB
   + Hệ Trung cấp chính quy nghề TKĐH: #TKB Lớp TKĐH220A    #TKB Lớp TKĐH220B   #TKB Lớp TKĐH220C #TKB Lớp TKĐH221A    #TKB Lớp TKĐH221B   #TKB Lớp TKĐH221C #TKB lớp TKĐH219TX #TKB Lớp TKĐH220TX A và TKĐH220TX B
    + Hệ Trung cấp chính quy nghề KTSCLRMT:  #TKB Lớp LRMT220    #TKB Lớp LRMT221  

Ghi chú:
+ Giờ học online: 3 tiết/buổi (135 phút/buổi)
      Sáng: từ 8g00-10g15
      Chiều: từ 13g30-15g45
     
Tối: từ 18g00-20g15

+ Lớp TKĐH219, TKĐH219TX: Không học Online, do còn các môn chuẩn bị thi và các môn học trực tiếp tại trường

 


TKB Lớp C19TKĐH


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Thiết kế ấn phẩm 2 (AI NC)+ Đồ họa vector 2 (AI) _ uykyeub_https://meet.google.com/tmw-tyjk-qks
3 Biên tập ảnh nghệ thuật với Photoshop và Lightroom _ p33mn7b_https://meet.google.com/yjh-bham-fcm
3 CSDL& Hệ Quản Trị CSDL _ dlevood _ https://meet.google.com/sry-hude-ryg
4 NM thiết kế game _ t4g2o2h _ https://meet.google.com/gbc-zbdh-xws
5 Dựng phối cảnh với Sketchup _ qy7anyp _ https://meet.google.com/zhe-mibw-euv
6 Thiết kế bao bì, nhãn mác _ ep3c5xv _ https://meet.google.com/jfy-nzox-xfy

 


TKB Lớp C20TKĐH


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Thiết kế ấn phẩm 2 (AI NC)+ Đồ họa vector 2 (AI) _ uykyeub_https://meet.google.com/tmw-tyjk-qks
3 Biên tập ảnh nghệ thuật với Photoshop và Lightroom _ p33mn7b_https://meet.google.com/yjh-bham-fcm
3 CSDL& Hệ Quản Trị CSDL _ dlevood _ https://meet.google.com/sry-hude-ryg
4 NM thiết kế game _ t4g2o2h _ https://meet.google.com/gbc-zbdh-xws
5 Dựng phối cảnh với Sketchup _ qy7anyp _ https://meet.google.com/zhe-mibw-euv
6 Kỹ năng mềm _ fq2gnel _ https://meet.google.com/ejo-nahw-min


TKB Lớp TKĐH220A


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Kỹ xảo video với Adobe After Effect _ 52o7vuq _ https://meet.google.com/xmo-suxn-nom
3 Dựng phối cảnh với Sketchup _ er2jo7a _ https://meet.google.com/eij-iqud-aek
4 Thiết kế bao bì, nhãn mác _ stvsbie _ https://meet.google.com/ome-ufun-jqd
5 Kỹ thuật dàn trang sách báo, tạp chí _ izr4gub _ https://meet.google.com/kny-qwox-gqz


TKB Lớp TKĐH220B

Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Dựng phối cảnh với Sketchup _ htumydb _https://meet.google.com/ate-koir-iwx
3 Kỹ xảo video với Adobe After Effect _ yutfxwp _ https://meet.google.com/cxn-fouq-xhh
5 Thiết kế bao bì, nhãn mác_ acgybtr _ https://meet.google.com/fbr-iydz-hir
6 Kỹ thuật dàn trang sách báo, tạp chí _ vhrg2wu _ https://meet.google.com/qpc-zsea-hmn


TKB Lớp TKĐH220C:

Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Kỹ thuật dàn trang sách báo, tạp chí _ kwki3ur _ https://meet.google.com/eij-iqud-aek
4 Kỹ xảo video với Adobe After Effect _ vai5iqd _ https://meet.google.com/mnk-qhdm-awr
5 Dựng phối cảnh với Sketchup _ qy7anyp _ https://meet.google.com/zhe-mibw-euv
6 Thiết kế bao bì, nhãn mác _ ep3c5xv _ https://meet.google.com/jfy-nzox-xfy


TKB Lớp TKĐH221A


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Đồ họa vector 1 (Corel Draw) _ s4wr7ap _ https://meet.google.com/hxk-qiwq-vpd
4 Anh văn chuyên ngành _ Mã ZOOM: Meeting ID: 545 002 3228 Passcode: 1234
5 Kỹ năng mềm _ zgkz2ho _ https://meet.google.com/ejo-nahw-min
6 Tin học _ bau5zai _ https://meet.google.com/zra-cavz-qhg


TKB Lớp TKĐH221B


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Tin học _ wv5t6ub _ https://meet.google.com/bvm-nhgp-hpg
3 Anh văn chuyên ngành _ Mã ZOOM: Meeting ID: 545 002 3228 Passcode: 1234
4 Đồ họa vector 1 (Corel Draw)_ mxpbuyz _https://meet.google.com/vqp-emad-bhk
6 Kỹ năng mềm _ fq2gnel _ https://meet.google.com/ejo-nahw-min


TKB Lớp TKĐH221C:


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 Tin học _ wv5t6ub _ https://meet.google.com/bvm-nhgp-hpg
3 Kỹ năng mềm _ u3km7wz _ https://meet.google.com/ejo-nahw-min
4 Anh văn chuyên ngành _ Mã ZOOM: Meeting ID: 545 002 3228 Passcode: 1234
6 Đồ họa vector 1 (Corel Draw) _ nwc7a6g _ https://meet.google.com/rkq-rwqo-ywo


TKB Lớp LRMT220:


Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 5 SC MT + SC laptop _ smycuyx _ yzoskpskpw
4 6 Môn Quản trị mạng Windows: Mã Classroom: yyhtbq7 Mã Meet: ncwkzqxhra
3 Anh văn chuyên ngành _ Mã ZOOM: Meeting ID: 545 002 3228 Passcode: 1234


TKB Lớp LRMT221:

Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
3 Môn Kiến trúc máy tính : Mã Classroom: u7i4mhe Mã Meet: nubbtftfvt
4 Internet _ xm74ip4 _ yzoskpskpw
5 Môn Kỹ thuật Điện tử: Mã Classroom:mhjqh56 ; Mã Meet: awwytmxian
6 Môn Tin học: Mã Classroom: bau5zai Meet: zracavzqhg


TKB lớp TKĐH219TX (liên kết TT GDNN GDTX)

Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
3 6gsv3n6 https://meet.google.com/xzx-anwv-ndv
6 umamcz7    https://meet.google.com/odm-ceoi-hpd
+ Thời gian bắt đầu học:
           Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 15h45’
           Buổi tối: Từ 18h00’ đến 20h15’


TKB Lớp TKĐH220TX A và TKĐH220TX B (liên kết TT GDNN GDTX)

Ghi chú mã Classroom và mã Meet:
2 q43ulx2 https://meet.google.com/fgo-cdiy-zzr
3 gthoqlg  https://meet.google.com/tkc-papc-ipt
q43ulx2 (TKĐH220TX A),  jbobgpg (TKĐH220TX A)  https://meet.google.com/iyk-twha-dzb


THỜI KHÓA BIỂU ONLINE LỚP C20LTKĐHA


GVCN: Thầy Võ Lê Hoàng Khải (0382138754)

C20L_TKDH A

Môn học

Ngày

Tối thứ

Phòng

Giảng viên

Biên tập ảnh với Adobe Photoshop & Lightroom
(60g_Đã dạy được 48g trực tiếp)

Còn 12g, triển khai thêm 2b học online + 1b thi

Học từ 6/9 đến 8/9 (2b)


Thi: Thông báo sau

2-4-6

Mã lớp: p33mn7b

Meet: https://meet.google.com/yjh-bham-fcm


Nguyễn Thị
Thùy Linh

CSDL&Hệ quản trị CSDL (TKGame)
(60g_Triển khai dạy online 14b + 1b thi)

Học từ 13/9 đến 13/10 (14b)


Thi: Thông báo sau

2-4-6

Mã lớp: r5bneyw

Meet: https://meet.google.com/fka-gsxu-beu

Thầy
Võ Lê Hoàng Khải

Dựng hình nhân vật 3D với Blender
(60g_Đã dạy được 32g trực tiếp)

Còn 28g, triển khai thêm 6b học online + 1b thi

Học từ 7/9 đến 18/9 (6b)

Thi: Thông báo sau

3-5-7

Mã lớp: l2p32qn

Meet: https://meet.google.com/rvz-pvzr-jgr


Nguyễn Thu Vân

Thực tập tốt nghiệp (KTI)
(60g_Triển khai dạy online 14b + 1b thi)

Học từ 5/10 đến 30/10 (14b)


Thi: Thông báo sau

3-5-7

Mã lớp: cava3e7

Meet: https://meet.google.com/vpf-urwe-xjw

Thầy
Trần Tấn Lộc

Giáo dục thể chất
(30g-8b)

Sẽ học trực tiếp
tại trường

 

Sân trường

Thầy
Từ Thanh Quang

Ghi chú: Thời gian học: 18g00 đến 20g15
 


 

 

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE LỚP: C20LTKĐH B


GVCN: Thầy Võ Lê Hoàng Khải (0382138754)

C20L_TKDH B

Môn học

Ngày

Tối thứ

Phòng

Giảng viên

CSDL&Hệ quản trị CSDL (TKGame)
(60g_Đã dạy được 48g trực tiếp)

Còn 12g, triển khai thêm 2b học online + 1b thi

Học từ 6/9 đến 8/9 (2b)


Thi: Thông báo sau

2-4-6

Mã lớp: 7qght6u

Meet: https://meet.google.com/fka-gsxu-beu

Thầy
Võ Lê Hoàng Khải

Thiết kế website 2
(60g-15b)

(60g_Triển khai dạy online 14b + 1b thi)

Học từ 13/9 đến 13/10 (14b)


Thi: Thông báo sau

2-4-6

Mã lớp: qcp44i4

Meet: https://meet.google.com/yyj-pwew-dnn


Lê Hoàng Yến

Thực tập tốt nghiệp (KTI)
(60g_Đã dạy được 8g
trực tiếp)

Còn 52g, triển khai thêm 12b học online + 1b thi

Học từ 7/9 đến 2/10 (12b)


Thi: Thông báo sau

3-5-7

Mã lớp: nxneqxg

Meet: https://meet.google.com/qnm-xhvk-ioa

Thầy
Trần Tấn Lộc

Dựng hình nhân vật 3D với Blender

(60g_Triển khai dạy online 14b + 1b thi)

Học từ 5/10 đến 30/10 (14b)


Thi: Thông báo sau

3-5-7

Mã lớp: 3q6kl6a

Meet: https://meet.google.com/ffc-tvdv-mzm


Nguyễn Thu Vân

Giáo dục thể chất
(30g-8b)

Sẽ học trực tiếp
tại trường

 

Sân trường

Thầy
Từ Thanh Quang

Ghi chú: Thời gian học: 18g00 đến 20g15


 

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE LỚP: C20LLRMT A và B


GVCN: Thầy Nguyễn Thành Nam (0989333640)

C20L_TKDH B

Môn học

Ngày

Tối
thứ

Phòng
(*)      

Giảng viên

Giám sát hệ thống mạng
(75g_Đã dạy được 5 buổi, 15g online,

còn 14b học online + 1b thi)

Học từ 6/9 đến 19/10
(2 buổi/tuần)
Thi: Thông báo sau

2-4

Classroom:
kkuwa73

Meet:
ncwkzqxhra

Thầy
Nguyễn Thành Nam

Hệ thống quang
(60g, 14 buổi học online +1 buổi thi)

Học từ 7/9 đến 20/10
(2 buổi/tuần)
Thi: Thông báo sau

3-5

 

Meet
yzo-skps-kpw

 

Thầy
Võ Kim Nguyên

Mạng Cisco (lớp B)

(60g, 14 buổi học online +1 buổi thi)

Học từ 24/10 đến 28/11
(3 buổi/tuần)
Thi: Thông báo sau

2-4-6

 

Thầy
Trần Trung Hiếu

         

Ghi chú: Thời gian học: 18g00 đến 20g15

 

 

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN