Thời khóa biểu HK2 - Năm học 2019-2020, lớp C19LLRMT (khoa CNTT), từ 18.5.2020

Ngày đăng :16/05/2020

                  THỜI KHÓA BIỂU

LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA C19

                   HK2, Niên khóa: 2019 – 2020

Lớp: C19LLRMT, Sĩ Số: 40, Nghề: Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

GVCN: Nguyễn Thành Nam (SĐT: 0989333640)

(áp dụng từ: 18/5/2020)

STT

Môn học

Thứ

Thời gian

Phòng     

Giảng viên

1

- Nhóm 1: Hệ điều hành_45g/12b

2-4-6

18/05/2020 - 10/06/20

Thi: 12/06/2020

B2.2

Nguyễn Thành Nam

- Nhóm 2: Thiết kế mạng LAN _45g/12b

18/05/20 - 10/06/20

Thi: 12/06/2020

A1.7

Võ Kim Nguyên

2

- Nhóm 2: Kỹ thuật vi điều khiển _45g/12b

3-5-7

19/05/2020 - 11/06/20

Thi: 13/06/2020

B2.2

Nguyễn Phú Nhuận

- Nhóm 1: Kỹ thuật vi xử lý _45g/12b

 

19/05/2020 - 11/06/20

Thi: 13/06/2020

B2.7

Trần Hữu Phong

3

- Nhóm 2: Hệ điều hành _45g/12b

2-4-6

22/06/2020 - 08/07/20

Thi: 10/07/2020

B2.2

Nguyễn Thành Nam

- Nhóm 1: Thiết kế mạng LAN _45g/12b

22/06/2020 - 08/07/20

Thi: 10/07/2020

A1.7

Võ Kim Nguyên

4

- Nhóm 1: Kỹ thuật vi điều khiển_45g/12b

3-5-7

 

23/06/2020 - 09/07/20

Thi: 11/07/2020

B2.2

Nguyễn Phú Nhuận

- Nhóm 2: Kỹ thuật vi xử lý_45g/12b

 

23/06/2020 - 09/07/20

Thi: 11/07/2020

B2.7

Trần Hữu Phong

5

- Nhóm 1: Sửa chữa máy tính nâng cao _45g/12b

2-4-6

20/07/2020 - 12/08/20
Thi: 14/08/2020

B2.3

Võ Kim Nguyên

- Nhóm 2: Hệ điều hành mã nguồn mở _45g/12b

20/07/2020 - 12/08/20
Thi: 14/08/2020

A1.7

Nguyễn Hoàng

6

Toán Ứng dụng_45g/12b

 

 

3-5-7

21/07/20 - 13/08/20

Thi: 15/08/2020

A1.8

Võ Lê Hoàng Khải

7

- Nhóm 2: Sửa chữa máy tính nâng cao _45g/12b

2-4-6

17/08/2020 - 16/09/20

(có nghỉ lễ 2/9)

Thi: 18/09/2020

B2.3

Võ Kim Nguyên

- Nhóm 1: Hệ điều hành mã nguồn mở _45g/12b

 

17/08/2020 - 16/09/20

(có nghỉ lễ 2/9)

Thi: 18/09/2020

A1.7

Nguyễn Hoàng

8

- Nhóm 1: Quản trị mạng  _45g/12b

3-5-7

18/08/2020 - 17/09/20

(có nghỉ lễ 2/9)

Thi: 19/09/2020

A1.7

 

- Nhóm 2: Quản lý dự án CNTT _45g/12b

 

17/08/2020 - 16/09/20

(có nghỉ lễ 2/9)

Thi: 18/09/2020

A0.12

 

9

- Nhóm 1: Quản lý dự án CNTT _45g/12b

 

3-5-7

21/09/2020 - 14/10/20

Thi: 16/10/2020

A0.12

 

- Nhóm 2: Quản trị mạng  _45g/12b

 

17/08/2020 - 16/09/20

Thi: 18/09/2020

A1.7

 

             

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN