Thời khóa biểu HK2 - Năm học 2019-2020, lớp LRMT218A, LRMT 218B (khoa CNTT) , từ 18.5.2020

Ngày đăng :07/05/2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

                KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2019-2020
LỚP: LRMT 218A - Nhóm 1 và 3

 

GVCN: Nguyễn Thành Nam (0989333640)                 - TKB áp dụng từ 18/5/2020

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm 1

GV: Thầy Hoàng

12/5-23/6

Thi: 30/6/2020

(Tuần 1-8)

A1.7

SC màn hình

Nhóm 1

GV: Thầy Ẩn

13/5-22/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

B2.3

Quản trị mạng

Nhóm 1

GV: Thầy Nam

14/5-23/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12+1b)

B1.7

Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm 3

GV: Thầy Hoàng

15/5-26/6

Thi: 3/7/2020

(Tuần 1-8)

A1.7

Thiết kế mạch in

Nhóm 1(A)

GV: Cô Nhi

16/5-13/6/2020

Thi: 20/6/2020

(Tuần 1-6, HK2 bổ sung 6 buổi)

B2.2

SC màn hình

Nhóm 3

GV: Thầy Ẩn

15/5-18/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

B2.3

Chiều

Xử lý sự cố
phần mềm

Nhóm 1

GV: Thầy Nam

11/5-20/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

A2.2

Xử lý sự cố
phần mềm

Nhóm 3

GV: Thầy Nam

13/5-22/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12+1b)

B2.2

SC máy tính

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

13/5-10/6/2020

Thi: 17/6/2020

(Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

Quản trị mạng

Nhóm 3

GV: Thầy Nam

13/5-23/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

A1.7

SC máy tính

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

15/5-12/6/2020

Thi: 19/6/2020

(Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

 

SC máy tính

Nhóm 1

GV: Thầy Nguyên

12/5-16/6/2020

 (Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

SC laptop

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

24/6-22/7/2020

Thi: 24/7/2020

(Tuần 7-12)

B2.3

SC máy tính

Nhóm 1

GV: Thầy Nguyên

15/5-12/6/2020

Thi: 19/6/2020

(Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

SC laptop

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

26/6-24/7/2020

Thi: 24/7/2020

(Tuần 7-12)

B2.3

SC laptop

Nhóm 1

GV: Thầy Nguyên

23/6-21/7/2020

 (Tuần 7-12)

B2.3

 

SC laptop

Nhóm 1

GV: Thầy Nguyên

26/6-24/7/2020

Thi: 24/7/2020

(Tuần 7-12)

B2.3

 

Ghi chú:

- Giờ học: Buổi sáng từ 7g00 đến 11g15,               Buổi chiều: từ 12g30 đến 16g35

- Lịch thực tập tốt nghiệp: từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 6/9/2020 (tại các công ty máy tính). Sau đó học sinh trở về trường ôn tập và thi tốt nghiệp trong tháng 9/2020.

- Học sinh đến trường cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Đeo khẩu trang khi ra ngoài; Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; Không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;…


 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

                KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2019-2020
LỚP: LRMT 218B – Nhóm 2 và 3

 

GVCN: Võ Kim Nguyên ( 093 884 8086 )                                - TKB áp dụng từ 18/5/2020

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

 

Xử lý sự cố phần mềm

Nhóm 2

GV: Thầy Nam

13/5-22/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12+1b)

B2.2

SC máy tính

Nhóm 2

GV: Thầy Nguyên

14/5-11/6/2020

Thi: 18/6/2020

(Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm 3

GV: Thầy Hoàng

15/5-26/6

Thi: 3/7/2020

(Tuần 1-8)

A1.7

SC màn hình

Nhóm 3

GV: Thầy Ẩn

15/5-18/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

B2.3

SC laptop

Nhóm 2

GV: Thầy Nguyên

25/6-23/7/2020

Thi: 24/7/2020

(Tuần 7-12)

B2.3

Quản trị mạng

Nhóm 2

GV: Thầy Nam

15/5-18/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

A1.7

Chiều

SC máy tính

Nhóm 2

GV: Thầy Nguyên

11/5-15/6/2020

 (Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm 2

GV: Thầy Hoàng

12/5-23/6

Thi: 30/6/2020

(Tuần 1-8)

A1.7

SC màn hình

Nhóm 2

GV: Thầy Ẩn

13/5-22/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

B2.3

Quản trị mạng

Nhóm 3

GV: Thầy Nam

13/5-23/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12)

A1.7

SC máy tính

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

15/5-12/6/2020

Thi: 19/6/2020

(Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

 

SC laptop

Nhóm 2

GV: Thầy Nguyên

22/6-20/7/2020

 (Tuần 7-12)

B2.3

Xử lý sự cố
phần mềm

Nhóm 3

GV: Thầy Nam

13/5-22/7/2020

Thi: 25/7/2020

(Tuần 1-12+1b)

B2.2

SC máy tính

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

12/5-16/6/2020

 (Tuần 1-6, 2b/tuần)

B2.3

SC laptop

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

26/6-17/7/2020

Thi: 24/7/2020

(Tuần 7-12)

B2.3

SC laptop

Nhóm 3

GV: Thầy Nguyên

23/6-21/7/2020

 (Tuần 7-12)

B2.3

Ghi chú:

- Giờ học: Buổi sáng từ 7g00 đến 11g15,               Buổi chiều: từ 12g30 đến 16g35

- Lịch thực tập tốt nghiệp: từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 6/9/2020 (tại các công ty máy tính). Sau đó học sinh trở về trường ôn tập và thi tốt nghiệp trong tháng 9/2020.

- Học sinh đến trường cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Đeo khẩu trang khi ra ngoài; Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; Không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;…

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN