Thời khóa biểu HK1 Năm học 2019-2020_các lớp LRMT (áp dụng từ 11/11/2019)

Ngày đăng :30/08/2019

Link tải file TKB:  tại đây  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019 - 2020
                        LỚP: LRMT 218A (Nhóm 1, 3)

GVCN: Nguyễn Thành Nam ( 0989 333 640 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Anh văn CN

Cả lớp

GV: C.Thùy Vân

9/9-118/11

Thi: 25/11/19

 (60g,12b, tuần 1-12)

Phòng:B3.7

Lắp ráp CĐ MT

Nhóm 1

GV: T.Nam

10/9-29/10

Thi: 5/11/19

 (25+45g, tuần 1-9)

Phòng:B2.2

Lắp ráp CĐ MT

Nhóm 3

GV: T.Nguyên

11/9-Thi: 6/11/19

(25+45g, tuần 1-9)

Phòng:B2.2

 

SC bộ nguồn

Nhóm 3

GV: T.Nguyên

13/11-8/1

Thi: 9/1/20 (sáng thứ Năm)

 (45g,9b,

T10-19, nghỉ 1.1)

Phòng:B2.3

 

Thiết kế mạng LAN

Nhóm 3

GV: T.Hoàng

19/9-5/12

Thi: 12/12/19

 (60g,12b, t1-12)

Phòng: A1.7

 

KT xung số

Nhóm 1

GV: C.Lãnh

13/9- 1/11

Thi: 8/11

 (45g,9b)

Phòng:B2.7

KT xung số

Nhóm 3

GV: C.Lãnh

14/9- 2/11

Thi: 9/11

 (45g,9b)

Phòng:B2.7

SC bộ nguồn

Nhóm 1

GV: T.Nguyên

12/11-31/12

Thi: 7/1/20

 (45g,9b,

Tuần10-19)

Phòng:B2.3

Thiết kế mạch in

Nhóm 1

GV: C.Nhi

13/11-8/1

Thi: 9/1/20 (chiều thứ Năm)

 (60g,12b, tuần 10-18, nghỉ 1/1 + học thêm 3 buổi do GV sắp xếp)

Phòng:B2.7

 

+ Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm 3

GV: T.Hoàng

19/12-9/1 (3 buổi)

Thi: HK2 (6 buổi)

Internet
Nhóm 1

GV: T.Khải

15/11- 3/1

Thi: 10/1

 (45g,9b)

Phòng:A0.11

Chiều

Văn hóa

Cả lớp

Lý(2t)-Nghĩa

ToánĐS (2t)-Tâm

Phòng: A1.12

Văn hóa

Cả lớp

Văn(2t)-Đào

ToánHH (1t)- T.Phong

Lý(1t)-Nghĩa

Phòng: A1.12

Thiết kế mạng LAN

Nhóm 1

GV: T.Hoàng

18/9-4/12

Thi: 11/12/19

 (60g,12b, t1-12)

Phòng: A1.7

----

+ Hệ điều hành mã nguồn mở

18/12-8/1 (3b, nghỉ 1.1)

Thi: HK2 (6 buổi)

KT Đo lường

Cả lớp

GV: C.Nhi

12/9-31/10

Thi: 7/11/19

 (45g,9b, tuần 1-9)

Phòng:B3.7

 

----

Thiết kế mạch in

Nhóm 3

GV: C.Nhi

14/11-2/1

Thi: 9/1/20

 (60g,12b, tuần 10-18 + học thêm 3 buổi do GV sắp xếp)

Phòng:B2.7

 

Văn hóa

Cả lớp

Hóa(2t)- Nhung

ToánĐS (2t)-Tâm

Phòng: A1.12

 

Internet
Nhóm 3

GV: T.Khải

13/11- 8/1 (nghỉ 1.1)

Thi: 10/1
(sáng thứ 6)

 (45g,9b)

Phòng:A0.12

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019 - 2020
                        LỚP: LRMT 218B (Nhóm 2,3)

GVCN: Võ Kim Nguyên ( 093 884 8086 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

KT Đo lường

Cả lớp

GV: T.Hiệp

10/9-29/10

Thi: 5/11/19

 (45g,9b,tuần 1-9)

Phòng:B3.7

Lắp ráp CĐ MT

Nhóm 3

GV: T.Nguyên

11/9-   30/10

Thi: 6/11/19

(25+45g,tuần1-9)

Phòng:B2.2

Thiết kế mạng LAN

Nhóm 3

GV: T.Hoàng

19/9-5/12

Thi: 12/12/19

 (60g,12b, t1-12)

Phòng: A1.7

 

Anh văn CN

Cả lớp

GV: C.Thùy Vân

13/9-22/11

Thi: 29/11/19

 (60g,12b, tuần 1-12)

Phòng:B3.7

KT xung số

Nhóm 3

GV: C.Lãnh

14/9- 2/11

Thi: 9/11

 (45g,9b)

Phòng:B2.7

 

 

SC bộ nguồn

Nhóm 3

GV: T.Nguyên

13/11-8/1

Thi: 9/1/20 (sáng thứ Năm)

 (45g,9b,

Tuần 10-19, nghỉ lễ 1.1)

Phòng:B2.3

Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm 3

GV: T.Hoàng

19/12-9/1 (3 buổi)

Thi: HK2 (6 buổi)

Phòng: A1.7

 

Thiết kế mạch in

Nhóm 2

GV: C.Nhi

6/12-3/1

 (60g,12b, tuần 13-18 x 2 buổi)

Phòng:B2.7

 

Internet
Nhóm 2

GV: T.Khải

16/11- 8/1

Thi: 11/1

 (45g,9b)

Phòng:A1.7

KT xung số

Nhóm 2

GV: C.Lãnh

2/10- 20/11

Thi: 27/11

 (45g,9b)

Phòng:B2.7

Chiều

Văn hóa

Cả lớp

Lý(2t)-Nghĩa

ToánĐS (2t)-Tâm

Phòng: A1.12

Văn hóa

Cả lớp

Văn(2t)-Đào

ToánHH (1t)- T.Phong

Lý(1t)-Nghĩa

Phòng: A1.12

Lắp ráp CĐ MT

Nhóm 2

GV: T.Nguyên

11/9-   30/10

Thi: 6/11/19

 (25+45g,
tuần 1-9)

Phòng:B2.2

 

------

SC bộ nguồn

Nhóm 2

GV: T.Nguyên

13/11-8/1

Thi: 9/1/20 (sáng thứ Năm)

 (45g,9b,

Tuần 10-19, nghỉ lễ 1.1)

Phòng:B2.3

Thiết kế mạng LAN

Nhóm 2

GV: T.Hoàng

19/9-5/12

Thi: 12/12/19

 (60g,12b, t1-12)

Phòng: A1.7

------

+ Hệ điều hành mã nguồn mở

19/12-9/1 (3 buổi)

Thi: HK2 (6 buổi)

 

Văn hóa

Cả lớp

Hóa(2t)- Nhung

ToánĐS (2t)-Tâm

Phòng: A1.12

Thiết kế mạch in

Nhóm 2

GV: C.Nhi

7/12-4/1

Thi: 11/1/20

 (60g,12b, tuần 13-18 x 2 buổi)

Phòng:B2.7

 

Thiết kế mạch in

Nhóm 3

GV: C.Nhi

14/11-2/1

Thi: 9/1/20

 (60g,12b, tuần 10-18 + học thêm 3 buổi do GV sắp xếp)

Phòng:B2.7

Internet
Nhóm 3

GV: T.Khải

13/11- 8/1

Thi: 10/1(sáng thứ Sáu)

 (45g,9b)

Phòng:A0.12

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content