TKB HK2_NH 2018-2019 _các lớp TKĐH_cập nhật 4.5

Ngày đăng :25/04/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: TKĐH 216

GVCN: Nguyễn Thu Vân (0989500156 - 0938350400)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Nhập môn Kỹ thuật lập trình

(Dựng video)

Tuần 1 - 12

(Từ 18/2 - 29/4)

(12b-60g)

Thi: 6/5/2019

GV: Thầy Khải

A0.12

Nhóm 2

 

 

CSDL & Hệ quản trị CSDL
(Đồ họa hình động)

Tuần 1 - 12

(Từ 21/2 - 2/5)

Thi: 9/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

A0.11

Nhóm 1

Đồ họa 3D (3DSmax)

(Tuần 10-tuần 12)

(Từ 26/4 - 3/5)

Thi: 10/5/2019

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 2

 

 

 

 

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 7 - tuần 13

(Từ 4/4 - 16/5)

(9b-45g)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 2

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 12 - 13

(từ 10/5 - 17/5)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đồ họa 3D (3DSmax) + BTTN

(Tuần 1- tuần 12)

(Từ 18/2 - 6/5)

(15b-75g)

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 2

Đồ họa 3D (3DSmax) + BTTN

(Tuần 1- tuần 12)

(Từ 19/2 - 7/5)

(15b-75g)

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 1

 

   CSDL & Hệ quản
    trị CSDL (Đồ họa hình động)

Tuần 1 - 12

(Từ 21/2 à 2/5)

Thi: 9/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Phòng A0.11

Nhóm 2

 

Nhập môn Kỹ thuật lập trình

(Dựng video)

Tuần 1 - 12

(Từ 23/2 à 4/5)

(12b-60g)

Thi: 11/5/2019

GV: Thầy Khải

Nhóm 1

 

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 12 - 14

(từ 7/5 - 14/5)

Thi: 21/5/2019

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 2

 

 

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 7 - tuần 14

(Từ 2/4 - 3/5)

Thi: 23/5/2019

(9b-45g)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 1

Đồ họa 3D (3DSmax)

(Tuần 10-tuần 12)

(Từ 26/4 - 3/5)

Thi: 10/5/2019

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 1-3 _ TKĐH 217 A

GVCN: Nguyễn Thành Ba (0973313992)

LỚP TKĐH 217A

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Thiết kế website 2

 

Thi: 13/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 1

P.A1.7

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 - 17)

(Từ 16/4 - 4/6)

(9b-45g)

Thi: 11/6/2019

GV: C.Hạnh

Nhóm 1

A0.10

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 - 16)

(8/5 - 5/6)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

 

 

 

 

VĂN HÓA

 

 

 

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 - 18)

(Từ 5/4 - 14/6)

Thi:

GV: T.Quang

Nhóm 3

A0.11

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 - 17)

(Từ 20/4 - 8/6)

(9b-45g)

Thi: 15/6/2019

GV: Hạnh

Nhóm 3

A0.10

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 14 - 17)

(20/5 - 3/6)

9b-45g

Thi: 10/6/2019

GV: Thu Vân

Nhóm 3

P.

 

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 - 18)

(Từ 3/4 - 12/6)

GV: T.Quang

Nhóm 1

A0.11

Thi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Thiết kế website 2

(Tuần 1 - 12)

(Từ 18/2 - 29/4)

Thi: 13/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

P.A0.10

 

 

 

 

VĂN HÓA

 

 

 

Dựng video

(Tuần 1 - 15)

(22/2 - 24/5)

Thi: 31/5/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 1

A1.7

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 - 16)

(9/5 - 6/6)

(12b-60g)

GV: Thành Nam

Nhóm 1

 

Dựng video

(Tuần 1 - 15)

(21/2 - 23/5)

Thi: 30/5/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

A1.7

 

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 14 - 17)

(20/5 - 3/6)

Thi: 10/6/2019)

(9b-45g)

GV: Thành Nam

Nhóm 1

P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
  1. Môn Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (thầy Quang): do dạy thay giờ môn cô Hạnh trong 2 tuần 12,13 nên nhóm 1 sẽ thi vào 5/6/2019; nhóm 3 thi vào ngày 7/6/2019
  2. Môn Đồ họa hình động (cô Hạnh) sẽ dạy 1 buổi trong 3 tuần 14,15,16 (bắt đầu từ 20/5 đến 8/6), từ tuần thứ 17 (10/6) sẽ dạy 2 buổi/1 tuần/1 nhóm (thay vào giờ của thầy Quang). Thi vào buổi thứ 2 của tuần 19 (24-29/6)
  3. Môn Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID): 2 tuần đầu (từ 6/5 đến 18/5), học 1 buổi/tuần. Bắt đầu từ 20/5 sẽ học 2 buổi/tuần. Thi vào tuần 17 (từ 10/5 đến 15/6/2019)

 


 

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 2-3 _ TKĐH 217B

GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (0909 702 866)

LỚP TKĐH 217B

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

VĂN HÓA

 

 

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 - 16)

(8/5 - 5/6)

9b-45g

GV: Thu Vân

Nhóm 3

 

VĂN HÓA

 

Dựng video

(Tuần 1 - 15)

(23/2 - 25/5)

Thi: 1/6/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 2

A1.7

 

 

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 14 - 17)

(20/5 - 3/6)

9b-45g

Thi: 10/6/2019

GV: Thu Vân

Nhóm 3

P.

 

 

 

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 - 18)

(Từ 5/4 - 14/6)

Thi:

GV: T.Quang

Nhóm 3

A0.11

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 - 17)

(Từ 20/4 - 8/6)

(9b-45g)

Thi: 15/6/2019

GV: Hạnh

Nhóm 3

A0.10

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Thiết kế website 2

(Tuần 1 - 12)

(Từ 18/2 - 29/4)

Thi: 13/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

P.A0.10

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 - 18)

(Từ 2/4 - 11/6)

Thi:

GV: T.Quang

Nhóm 2

 

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 - 17)

(Từ 17/4 - 5/6)

(9b-45g)

Thi: 12/6/2019

GV: Hạnh

Nhóm 2

A0.10

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 14 - 17)

(6/5 - 11/6)

(12b-60g)

GV: Thu Vân

Nhóm 2

P. A010

Thiết kế website 2

 

Thi: 31/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 2

P.A0.10

 

 

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 - 16)

(6/5 - 3/6)

(12b-60g)

GV: Thu Vân

Nhóm 2

 

 

 

 

Dựng video

(Tuần 1 - 15)

(21/2 - 23/5)

Thi: 30/5/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

A1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
  1. Môn Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (thầy Quang): do dạy thay giờ môn cô Hạnh trong 2 tuần 12,13 nên nhóm 1 sẽ thi vào 5/6/2019; nhóm 3 thi vào ngày 7/6/2019
  2. Môn Đồ họa hình động (cô Hạnh) sẽ dạy 1 buổi trong 3 tuần 14,15,16 (bắt đầu từ 20/5 đến 8/6), từ tuần thứ 17 (10/6) sẽ dạy 2 buổi/1 tuần/1 nhóm (thay vào giờ của thầy Quang). Thi vào buổi thứ 2 của tuần 19 (24-29/6)
  3. Môn Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID): 2 tuần đầu (từ 6/5 đến 18/5), học 1 buổi/tuần. Bắt đầu từ 20/5 sẽ học 2 buổi/tuần. Thi vào tuần 17 (từ 10/5 đến 15/6/2019)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 1 3_ TKĐH 218 A

GVCN: Phan Ngọc Yến (0126 784 7213)

LỚP TKĐH 218A

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

 

 

VĂN HÓA

 

 

 

 

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 - 9)

(19/2 - 9/4)

Thi: 16/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 3

A1.7

(Bù thêm 1 tuần do HS học quân sựà Kéo dài đến tuần 10, ngày 16.4)

VĂN HÓA

Thiết kế website 1

(Tuần 1 - 12)

(21/2 - 2/5)

Thi: 9/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 3

A0.12

(Bù thêm 1 tuần do HS học quân sựà Kéo dài đến tuần 13, ngày 16.5)

VĂN HÓA

Vẽ kỹ thuật căn bản

(Tuần 1 - 6)

(23/2 - 23/3)

15b-75g

Thi: 30/3/2019

Thầy An

Phòng B3.3

 

 

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 12 - 18)

(7/5 - 18/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 14 - 18)

(16/5 - 13/6)

12b-60g

Thi: 20/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 - 9)

(19/2 - 9/4)

Thi: 16/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 1

A1.7

(Bù thêm 1 tuần do HS học quân sựà Kéo dài đến tuần 10, ngày 16.4)

(GV tự sắp xếp ngày bù hôm 5.3 nghỉ do bệnh)

 

Thiết kế website 1

(Tuần 1 - 12)

(21/2 - 2/5)

Thi: 9/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 1

A0.12

Bù thêm 1 tuần do HS học quân sựà Kéo dài đến tuần 13, Thi ngày 16.5)

Giáo dục thể chất

(Tuần 1 - 6)

22/02-22/03

Thi: 29/03

GV: Thầy Lộc

Cả lớp

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 12 - 18)

(7/5 - 18/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 1

A1.7

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 14 - 18)

(16/5 - 13/6)

12b-60g

Thi: 20/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 1

A1.7

CT-PL

(Tuần 7 - 15)

05/04-24/05

Thi PL: 24/05

Thi CT: 31/05

GV: T.Hoàng

Phòng: B3.5

Cả lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 2 3_ TKĐH 218 B

GVCN: Lê Hoàng Yến (097 691 1503)

LỚP TKĐH 218B

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Giáo dục thể chất

(Tuần 1 - 6)

18/02-18/03

Thi: 25/03/2019

GV: T.Lộc

Cả lớp

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 - 9)

(19/2 - 9/4)

Thi: 16/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 3

A1.7

(Bù thêm 1 tuần do HS học quân sựà Kéo dài đến tuần 10, Thi ngày 23.4)

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 - 9)

(20/2 - 10/4)

Thi: 17/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 2

A1.7

(Bù thêm 1 tuần do HS học quân sự Kéo dài đến tuần 10, Thi ngày 24.4)

Thiết kế website 1

(Tuần 1 - 12)

(21/5 - 2/5)

Thi: 9/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 3

A0.12

Bù thêm 1 tuần do HS học quân sự Kéo dài đến tuần 13, Thi ngày 16.5)

 

 

Chính trị -

Pháp luật

(Tuần 7 - 15)

05/04-24/05

Thi PL: 24/05

Thi CT: 31/05

GV: T.Hoàng

Phòng: B3.5

Cả lớp

Thiết kế website 1

(Tuần 1 - 12)

(22/5 - 3/5)

Thi: 10/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 2

A0.12

Bù thêm 1 tuần do HS học quân sự Kéo dài đến tuần 13, Thi ngày 14.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 12 - 18)

(7/5 - 18/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 12 - 18)

(8/5 - 19/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 2

A1.7

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 14 - 18)

(16/5 - 13/6)

12b-60g

Thi: 20/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 14 - 18)

(17/5 - 14/6)

12b-60g

Thi: 21/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 2

A1.7

 

 

Chiều

VĂN HÓA

 

 

 

 

VĂN HÓA

VĂN HÓA

 

Vẽ kỹ thuật căn bản

(Tuần 4 - 18)

16/3 - 15/6

Thi: 22/6/2019

15b-75g

GV: Thầy An

Phòng B3.3

Cả lớp

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content