TKB HK2, Khoa CNTT, các lớp TKĐH

Ngày đăng :25/02/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: TKĐH 216

GVCN: Nguyễn Thu Vân (0989500156 - 0938350400 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

KT quay camera và chụp ảnh

(Tuần 1-> tuần 9)

(Từ 18/2 -> 8/4)

Thi: 15/4/2019

(15b-75g)

GV: Ng. Hoàng

A0.11

Nhóm 1

KT quay camera và chụp ảnh

(Tuần 1-> tuần 9)

(Từ 19/2 -> 9/4)

Thi: 16/4/2019

(15b-75g)

GV: Ng Hoàng

A0.11

Nhóm 2

 

CSDL & Hệ quản trị CSDL
(Đồ họa hình động)

Tuần 1 -> 12

(Từ 21/2 -> 2/5)

Thi: 9/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

A0.11

Nhóm 1

KT quay camera và chụp ảnh

Tuần 1 -> tuần 6

 (Từ 22/2 -> 29/3)

 (15b-75g)

GV: Ng. Hoàng

A0.11

Nhóm 1

Cơ sở KT ĐH
(Flash CB)

Tuần 1 -> 8

(Từ 23/2 -> 6/4)

Thi: 13/4/2019

GV: C.Hạnh

A0.10

Nhóm 2

Nhập môn Kỹ thuật lập trình

(Dựng video)

Tuần 1 -> 12

(Từ 18/2 -> 29/4)

(12b-60g)

Thi: 6/5/2019

GV: Thầy Khải

A0.12

Nhóm 2

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 10 -> 12

(từ 23/4 -> 7/5)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 1

 

 

 

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 7 -> tuần 12

(Từ 2/4 -> 3/5)

Thi: 10/5/2019

(9b-45g)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 1

 

 

 

 

 

 

 

Đồ họa 3D (3DSmax)

(Tuần 10->tuần 12)

(Từ 26/4 -> 3/5)

Thi: 10/5/2019

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 2

 

Chiều

Đồ họa 3D (3DSmax) + BTTN

(Tuần 1-> tuần 12)

(Từ 18/2 -> 6/5)

(15b-75g)

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 2

Đồ họa 3D (3DSmax) + BTTN

(Tuần 1-> tuần 12)

(Từ 19/2 -> 7/5)

(15b-75g)

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 1

Cơ sở KT ĐH
(Flash CB)

Tuần 1 -> 8

(Từ 20/2 -> 3/4)

Thi: 10/4/2019

GV: C.Hạnh

A0.10

Nhóm 1

CSDL & Hệ quản
trị CSDL
(Đồ họa hình động)

Tuần 1 -> 12

(Từ 21/2 -> 2/5)

Thi: 9/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Phòng A0.11

Nhóm 2

KT quay camera và chụp ảnh

Tuần 1 -> tuần 6

 (Từ 22/2 -> 29/3)

 (15b-75g)

GV: Ng. Hoàng

A0.11

Nhóm 2

Nhập môn Kỹ thuật lập trình

(Dựng video)

Tuần 1 -> 12

(Từ 23/2 -> 4/5)

(12b-60g)

Thi: 11/5/2019

GV: Thầy Khải

Nhóm 1

 

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 10 -> 12

(từ 23/4 -> 7/5)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 2

 

 

 

Thiết bị ngoại vi số (Phần cứng)

Tuần 7 -> tuần 12

(Từ 2/4 -> 3/5)

Thi: 10/5/2019

(9b-45g)

GV: Cô Linh

B2.2

Nhóm 2

 

 

 

 

 

 

 

Đồ họa 3D (3DSmax)

(Tuần 10->tuần 12)

(Từ 26/4 -> 3/5)

Thi: 10/5/2019

GV: Ngọc Yến

A0.11

Nhóm 1

 

 

Ghi chú: Chưa trừ lễ 30/4, 1/5. GV có giờ trong các ngày lễ sắp xếp lịch đổi, bù giờ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 1-3 _ TKĐH 217 A

GVCN: Nguyễn Thành Ba (0973313992)

LỚP TKĐH 217A

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

An toàn & vệ sinh công nghiệp

(Tuần 1 -> 6)

(từ 19/2 -> 19/3)

Thi: 26/3/2019

GV: T.Hiệp

Phòng: B3.5

 

Chế bản điện tử cơ bản (AI CB)

(tuần 1 -> 6)

(Từ 20/2 -> 20/3)

(12b-60g)

Thi: 27/3/2019

GV: Thu Vân

Nhóm 1

A0.10

 

 

 

VĂN HÓA

(tuần 1 -> 11)

 

 

Chế bản điện tử cơ bản (AI CB)

(tuần 1 -> 6)

(Từ 22/2 -> 22/3)

(12b-60g)

Thi: 29/3/2019

GV: Thu Vân

Nhóm 3

A0.10

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 -> 17)

(Từ 20/4 -> 8/6)

(9b-45g)

Thi: 15/6/2019

GV: Hạnh

Nhóm 3

A0.10

Thiết kế website 2

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 18/2 -> 29/4)

Thi: 6/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 1

P.A0.10

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 -> 17)

(Từ 16/4 -> 4/6)

(9b-45g)

Thi: 11/6/2019

GV: C.Hạnh

Nhóm 1

A0.10

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 -> 18)

(Từ 3/4 -> 12/6)

Thi: 19/6/2019

GV: T.Quang

Nhóm 1

A0.11

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 -> 18)

(9/5 -> 13/6)

Thi: 20/6/2019

GV: Hồng Vân

Nhóm 3

A0.10

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 -> 18)

(Từ 5/4 -> 14/6)

Thi: 21/6/2019

GV: T.Quang

Nhóm 3

A0.11

 

Chiều

Thiết kế website 2

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 18/2 -> 29/4)

Thi: 6/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

P.A0.10

 

 

 

 

VĂN HÓA

(tuần 1 -> 11)

 

 

 

Đồ họa nhận diện thương hiệu

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 20/2 -> 1/5)

Thi: 8/5/2019

(12b-60g)

GV: Thu Vân

Nhóm 1

Phòng A1.7

Dựng video

(Tuần 1 -> 15)

(21/2 -> 23/5)

Thi: 30/5/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

A1.7

Dựng video

(Tuần 1 -> 15)

(22/2 -> 24/5)

Thi: 31/5/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 1

A1.7

Đồ họa nhận diện thương hiệu

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 18/2 -> 29/4)

Thi: 6/5/2019

(12b-60g)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

Phòng A1.7

(Chuyển từ sáng thứ 2 sang chiều thứ 7, bắt đầu từ tuần 2)

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 13 -> 18)

(13/5 -> 10/6)

Thi: 17/6/2019)

(12b-60g)

GV: Hồng Vân

Nhóm 1

P. A010

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 -> 17)

(7/5 -> 11/6)

(12b-60g)

GV: Hồng Vân

Nhóm 1

P. A010

 

 

 

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 13 -> 17)

(18/5 -> 15/6)

(12b-60g)

GV: Hồng Vân

Nhóm 3

A0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Chưa trừ lễ 30/4, 1/5. GV có giờ trong các ngày lễ sắp xếp lịch đổi, bù giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 2-3 _ TKĐH 217B

 

GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (0909 702 866)

LỚP TKĐH 217B

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

VĂN HÓA

(tuần 1 -> 11)

 

An toàn & vệ sinh công nghiệp

(Tuần 1 -> 6)

(từ 20/2 -> 20/3)

Thi: 27/3/2019

GV: T.Hiệp

Phòng: B3.5

 

VĂN HÓA

(tuần 1 -> 11)

Chế bản điện tử cơ bản (AI CB)

(tuần 1 -> 6)

(Từ 22/2 -> 22/3)

(12b-60g)

Thi: 29/3/2019

GV: Thu Vân

Nhóm 3

A0.10

Dựng video

(Tuần 1 -> 15)

(23/2 -> 25/5)

Thi: 1/6/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 2

A1.7

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 13 -> 18)

(13/5 -> 10/6)

Thi: 17/6/2019)

(12b-60g)

GV: Hồng Vân

Nhóm 2

P. A010

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 -> 17)

(7/5 -> 11/6)

(12b-60g)

GV: Hồng Vân

Nhóm 2

P. A010

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 -> 17)

(Từ 17/4 -> 5/6)

(9b-45g)

Thi: 12/6/2019

GV: Hạnh

Nhóm 2

A0.10

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 12 -> 18)

(9/5 -> 13/6)

Thi: 20/6/2019

GV: Hồng Vân

Nhóm 3

A0.10

 

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 -> 18)

(Từ 5/4 -> 14/6)

Thi: 21/6/2019

GV: T.Quang

Nhóm 3

A0.11

Đồ họa hình động (Flash)

(Tuần 9 -> 17)

(Từ 20/4 -> 8/6)

(9b-45g)

Thi: 15/6/2019

GV: Hạnh

Nhóm 3

A0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đồ họa nhận diện thương hiệu

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 18/2 -> 29/4)

Thi: 6/5/2019

(12b-60g)

GV: Thu Vân

Nhóm 2

Phòng A1.7

Chế bản điện tử cơ bản (AI CB)

(tuần 1 -> 6)

(Từ 19/2 -> 19/3)

(12b-60g)

Thi: 26/3/2019

GV: Thu Vân

Nhóm 2

A0.10

 

 

Dựng video

(Tuần 1 -> 15)

(21/2 -> 23/5)

Thi: 30/5/2019

(15b-75g)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

A1.7

Thiết kế website 2

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 22/2 -> 3/5)

Thi: 10/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 2

P.A0.10

 

Đồ họa nhận diện thương hiệu

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 18/2 -> 29/4)

Thi: 6/5/2019

(12b-60g)

GV: Thu Vân

Nhóm 3

Phòng A1.7

(Chuyển từ sáng thứ 2 sang chiều thứ 7, bắt đầu từ tuần 2)

Thiết kế website 2

(Tuần 1 -> 12)

(Từ 18/2 -> 29/4)

Thi: 6/5/2019

(12b-60g)

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

P.A0.10

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản (AutoCad)

(Tuần 7 -> 18)

(Từ 2/4 -> 11/6)

Thi: 18/6/2019

GV: T..Quang

Nhóm 2

A0.10

 

 

 

Thiết kế các mẫu quảng cáo 2 (ID)

(Tuần 13 -> 17)

(18/5 -> 15/6)

(12b-60g)

GV: Hồng Vân

Nhóm 3

A0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Chưa trừ lễ 30/4, 1/5. GV có giờ trong các ngày lễ sắp xếp lịch đổi, bù giờ

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 1 3_ TKĐH 218 A

 

GVCN: Phan Ngọc Yến (0126 784 7213)

LỚP TKĐH 218A

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

 

 

VĂN HÓA

 

 

 

 

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 -> 9)

(19/2 -> 9/4)

Thi: 16/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 3

A1.7

VĂN HÓA

Thiết kế website 1

(Tuần 1 -> 12)

(21/2 -> 2/5)

Thi: 9/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 3

A0.12

VĂN HÓA

Vẽ kỹ thuật căn bản

(Tuần 1 -> 6)

(23/2 -> 23/3)

15b-75g

Thi: 30/3/2019

Thầy An

Phòng B3.3

 

 

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 10 -> 17)

(23/4 -> 4/6)

12b-60g

Thi: 11/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 13 -> 16)

(16/5 -> 6/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 -> 9)

(19/2 -> 9/4)

Thi: 16/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 1

A1.7

 

Thiết kế website 1

(Tuần 1 -> 12)

(21/2 -> 2/5)

Thi: 9/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 1

A0.12

Giáo dục thể chất

(Tuần 1 -> 6)

22/02-22/03

Thi: 29/03

GV: Thầy Lộc

Cả lớp

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 10 -> 17)

(23/4 -> 4/6)

12b-60g

Thi: 11/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 1

A1.7

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 13 -> 16)

(16/5 -> 6/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 1

A1.7

 

Chính trị - Pháp luật

(Tuần 7 -> 15)

05/04-24/05

Thi PL: 24/05

Thi CT: 31/05

GV: T.Hoàng

Phòng:

Cả lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Chưa trừ lễ 30/4, 1/5. GV có giờ trong các ngày lễ sắp xếp lịch đổi, bù giờ

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 2 3_ TKĐH 218 B

 

GVCN: Lê Hoàng Yến ( 097 691 1503 )

LỚP TKĐH 218B

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Giáo dục thể chất

(Tuần 1 -> 6)

18/02-18/03

Thi: 25/03/2019

GV: T.Lộc

Cả lớp

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 -> 9)

(19/2 -> 9/4)

Thi: 16/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 3

A1.7

Xử lý ảnh cơ bản

(Tuần 1 -> 9)

(20/2 -> 10/4)

Thi: 17/4/2019

15b-75g

GV: Cô Linh

Nhóm 2

A1.7

Thiết kế website 1

(Tuần 1 -> 12)

(21/5 -> 2/5)

Thi: 9/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 3

A0.12

 

 

Chính trị - Pháp luật

(Tuần 7 -> 15)

05/04-24/05

Thi PL: 24/05

Thi CT: 31/05

GV: T.Hoàng

Phòng:

Cả lớp

Thiết kế website 1

(Tuần 1 -> 12)

(22/5 -> 3/5)

Thi: 10/5/2019

GV: Ngọc Yến

Nhóm 2

A0.12

(Chuyển từ sáng thứ 6 sang sáng thứ 3, bắt đầu từ tuần 2)

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 10 -> 17)

(24/4 -> 5/6)

12b-60g

Thi: 12/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 2

A1.7

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 13 -> 16)

(16/5 -> 6/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 13 -> 16)

(17/5 -> 7/6)

12b-60g

GV: Hoàng Yến

Nhóm 2

A1.7

 

 

 

 

 

 

 

Mạng máy tính và Internet

(Tuần 10 -> 17)

(23/4 -> 4/6)

12b-60g

Thi: 11/6/2019

GV: Hoàng Yến

Nhóm 3

A1.7

 

 

 

 

 

Chiều

VĂN HÓA

 

 

 

 

VĂN HÓA

VĂN HÓA

 

Vẽ kỹ thuật căn bản

(Tuần 4 -> 18)

16/3 -> 15/6

Thi: 22/6/2019

15b-75g

GV: Thầy An

Phòng B3.3

Cả lớp

 

Ghi chú: Chưa trừ lễ 30/4, 1/5. GV có giờ trong các ngày lễ sắp xếp lịch đổi, bù giờ

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content