Lịch ôn thi tốt nghiệp của 2 lớp TKĐH215 và LRMT215

Ngày đăng :22/05/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP TKĐH 215

Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 16/6/2018

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

Nhóm 1

-Đồ họa 2D+3D

5/6/2018

-Thiết kế các trang web

12/6/2018

C.Ngọc Yến

P.A0.11

Nhóm 1

Xử lý ảnh NC

C. Hạnh

6/6/2018

P.A0.11

Cả lớp

Chính trị (5t)

GV: T Xuân

07/06 và 14/06

P: ……..

 

Nhóm 1

- Nhập môn chế bản điện tử

8/6/2018

-Chế bản mẫu đặc thù

14/6/2018

C. Thu Vân

P: A0.11

CHIỀU

 

Nhóm 2

-Đồ họa 2D+3D

5/6/2018

-Thiết kế các trang web

12/6/2018

C.Ngọc Yến

P.A0.11

Nhóm 2

Xử lý ảnh NC

C. Hạnh

6/6/2018

P.A0.11

 

Nhóm 2

- Nhập môn chế bản điện tử

8/6/2018

-Chế bản mẫu đặc thù

14/6/2018

C. Thu Vân

P: A0.11

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP LRMT 215

Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 16/6/2018

+ Mô hình tốt nghiệp: Lớp tập trung vào 7g00 sáng thứ Hai 4/6/2018, phòng B2.4, sau đó giáo viên phân công chia nhóm thực hiện, liên tục từ 4/6/2017 đến 16/6/2018.

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Làm mô hình tốt nghiệp

GV hướng dẫn: T.Nguyên + T.Nam

Nhóm 1

SC laptop

5/6/2018

T.Nguyên

P:B2.4

Cả lớp

Chính trị (5t)

GV: T Xuân

06/06 và 13/06

P: ……..

Cả lớp

KT Sửa chữa màn hình

7/6/2018

T. Ngọc Ẩn

P: …….. (LT)

 

Cả lớp

- Chuẩn đoán khắc phục hư hỏng

6/6/2018

Phòng: A1.8

-Kiến trúc MT

14/6/2018

Phòng: A0.12

CHIỀU

 

Nhóm 2

SC laptop

5/6/2018

T.Nguyên

P:B2.4

 

Cả lớp

Mạng máy tính

14/6/2018

T. Nguyễn Hoàng

P: A1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content