Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 khoa CNTT

Ngày đăng :11/09/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: LRMT 215

GVCN: Võ Kim Nguyên (0938848086)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

SC Máy tính (mainboard)

(N1)

GV: T.Nguyên

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.3

KT xung số

(N1)

GV: T.Châu

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60g)

P: B2.10

SC máy in và TB ngoại vi

(N1)

GV: T.Nam

13/9-22/11/17

Thi:29/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.3

Anh văn

(Cả lớp)

GV: T.Thông

14/9-23/11/17

Thi:30/11/17

(12 buổi,60g)

P: A1.8

Xử lý sự cố phần mềm

(N1)

GV: T.Hoàng

15/9-24/11/17

Thi:1/12/17

(12 buổi,60g)

P:B2.2

SC Máy tính NC (laptop)

(N1)

GV: T.Nguyên

(tt)8/12/17-8/1/18

Thi:15/1/18

 (12 buổi,60g)

P:B2.3

Thiết kế mạch in

(N2)

GV: T.Nhuận

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.9

 

 

Quản trị mạng 1
 (N1)

GV: T.Hoàng

8/12/18-19/1/18

(còn 5b, chuyển HK2)

 (12 buổi,60g)

P:A0.12

Chiều

SC Máy tính (mainboard)

(N2)

GV: T.Nguyên

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.3

KT xung số

(N2)

GV: T.Châu

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60g)

P: B2.10

SC máy in và TB ngoại vi

(N2)

GV: T.Nam

13/9-22/11/17

Thi:29/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.3

 

Xử lý sự cố phần mềm

(N2)

GV: T.Hoàng

15/9-24/11/17

Thi:1/12/17

(12 buổi,60g)

P:B2.2

SC Máy tính NC (laptop)

(N2)

GV: T.Nguyên

(tt)8/12/17-8/1/18

Thi:15/1/18

 (12 buổi,60g)

P:B2.3

Thiết kế mạch in

(N1)

GV:           .

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.9

SC Máy tính NC (laptop)

(N1)

GV: T.Nguyên

1/11-29/11/17

(từ 8.12 chuyển học sáng thứ Hai)

(12 buổi,60g)

P:B2.3

SC Máy tính NC (laptop)

(N2)

GV: T.Nguyên

2/11-30/11/17

(từ 8.12 chuyển học chiều thứ Hai)

(12 buổi,60g)

P:B2.3

Quản trị mạng 1
 (N2)

GV: T.Hoàng

8/12/18-19/1/18

(còn 5b, chuyển HK2)

 (12 buổi,60g)

P:A0.12

  

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: LRMT 216

GVCN: Nguyễn Hoàng (0907603831)

 

Lưu ý: Các môn đang học của các lớp 216 sẽ ngưng vào tuần lễ 27/11/17 đến 2/12/2017, tiếp tục lại vào tuần lễ 4/12/2017, do học sinh 216 học Giáo dục QP-AN tại trường.

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Điện CB

(N1)

GV: C.Vy

11/9-20/11/17

Thi:4/12/17

(12 buổi,60g)

P: B1.5

Kiến trúc máy tính

(cả lớp)

GV: T.Nam

12/9-31/10/17

Thi:7/11/17

(9 buổi,45g)

P:A1.8

Anh văn

(cả lớp)

GV: C.Thùy Vân

13/9-22/11/17

Thi:6/12/17

(12 buổi,60g)

P: A1.8

Tin học văn phòng

 

(N1)

GV: T.Hoàng

14/9-23/11

Thi:7/12/17

(12 buổi,60g)

P:A0.12

Tin học

 

(N1)

GV: T.Khải

15/9-13/10/17

Thi:20/10/17

 (6 buổi, 30g)

P:A0.11

 

Internet

 

(N1)

GV: C.H.Yến

14/11/17-9/1/18

Thi:16/1/18

(9 buổi,45g)

P:A1.7

 

An toàn vệ sinh công nghiệp

(cả lớp)

GV: T.Hiệp

14/12-12/1

Thi:19/1/18

(6 buổi,30g)

P:A1.8

Giáo dục thể chất

 

(Cả lớp)

GV: T.Trí

27/10-24/11/17

Thi:8/12/17

 (6 buổi, 30g)

P:Sân trường

Chiều

Điện CB

(N2)

GV: C.Vy

11/9-20/11/17

Thi:4/12/17

(12 buổi,60g)

P: B1.5

 

 

Tin học văn phòng

 

(N2)

GV: T.Hoàng

14/9-23/11

Thi:7/12/17

(12 buổi,60g)

P:A0.12

Tin học

 

(N2)

GV: T.Khải

15/9-13/10/17

Thi:20/10/17

 (6 buổi, 30g)

P:A0.11

 

Internet

 

(N2)

GV: C.H.Yến

14/11/17-9/1/18

Thi:16/1/18

(9 buổi,45g)

P:A1.7

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: LRMT 217

GVCN: Đỗ Văn Nghĩa (0906 628 283)

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

KT Điện tử


(N1)

GV: T.Ẩn

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P:B2.7

Văn hóa

(cả lớp)

Vật lý 3t

GV: V.Nghĩa

 

Ngữ Văn 2t

GV: T.Đào

P:   A1.10

An toàn vệ sinh công nghiệp

(cả lớp)

GV: T.Hiệp

13/9-11/10/17

Thi:18/10/17

(6 buổi,30g)

P: A1.9

Văn hóa

(cả lớp)

Toán 3t

GV: M.Tâm

 

 Hóa học 2t

GV: D.Dung

P:   A1.10

Kiến trúc máy tính

(cả lớp)

GV: T.Nam

15/9-3/11/17

Thi:10/11/17

(9 buổi,45g)

P: A1.9

Tin học
(N1)

GV: T.Vinh

16/9-14/10

Thi:21/10/17

(6 buổi,30g)

P: A0.10

 

 

 

 

Internet

(N2)

GV: C.H.Yến

17/11-12/1/18

Thi:19/1/18

(9 buổi,45g)

(nghỉ ngày 1.12)

P:A0.11

 

Chiều

Tin học VP
(N1)

GV: T.Hoàng

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P:A0.10

Tin học VP
(N2)

GV: T.Hoàng

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60g)

P:A0.10

 

 

 

Tin học
(N2)

GV: T.Vinh

16/9-14/10

Thi:21/10/17

(6 buổi,30g)

P: A0.10

KT Điện tử
(N2)

GV: T.Ẩn

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P: B2.7

 

 

 

Internet

(N1)

GV: C.H.Yến

17/11-12/1/18

Thi:19/1/18

(9 buổi,45g)

(nghỉ ngày 1.12)

P:A0.11

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: TKĐH 215

GVCN: Phan Ngọc Yến (0962993631 )

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Đồ họa 3D

(N1)

GV: C.Ngọc Yến

11/9-11/12/17

Thi:18/12/17

(15 buổi,75g)

P: A0.11

Xử Lý ảnh NC

(N1)

GV: C.Vân

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60 g)

P: A0.11

TK các mẫu QC (CorelDraw NC)

(N1)

GV: C.Hạnh

13/9-22/11/17

Thi:29/11/17

(12 buổi,60 g)

P: A0.11

TK web động

(N1)

GV: C.Hoàng Yến

12/10-11/1/18

Thi:18/1/18

(15 buổi,75 g)

P: A0.11

Anh văn CN

(cả lớp)

GV: C.Thùy Vân

15/9-24/11/18

Thi:1/12/17

(12 buổi,60 g)

P: A1.8

 

Thiết bị ngoại vi ĐH (Ý tưởng TK)

(N2)

GV: C.Thủy

12/9-31/10/17

Thi: Sáng Thứ Bảy 4/11/17

(9 buổi,45 g)

P:  A1.9

 

 

 

Chiều

Đồ họa 3D

(N2)

GV: C.Ngọc Yến

11/9-11/12/17

Thi:18/12/17

(15 buổi,75g)

P: A0.11

Xử Lý ảnh NC

(N2)

GV: C.Vân

12/9-21/11/17

Thi:28/11/17

(12 buổi,60 g)

P: A0.11

TK các mẫu QC (CorelDraw NC)

(N2)

GV: C.Hạnh

13/9-22/11/17

Thi:29/11/17

(12 buổi,60 g)

P: A0.11

TK web động

(N2)

GV: C.Hoàng Yến

12/10-11/1/18

Thi:18/1/18

(15 buổi,75 g)

P: A0.11

 

 

Thiết bị ngoại vi ĐH (Ý tưởng TK)

(N1)

GV: C.Thủy

12/9-31/10/17

Thi: Sáng Thứ Bảy 4/11/17

(9 buổi,45 g)

P:  A1.9

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: TKĐH 216

GVCN: Nguyễn Thu Vân (0989500156 )

Lưu ý: Các môn đang học của các lớp 216 sẽ ngưng vào tuần lễ 27/11/17 đến 2/12/2017, tiếp tục lại vào tuần lễ 4/12/2017, do học sinh 216 học Giáo dục QP-AN tại trường.

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Anh văn

(Cả lớp)

GV: C.Thùy Vân

11/9-20/11/17

Thi:4/12/17

(12 buổi,60g)

P:  A1.8

An toàn VS CN

(Cả lớp)

GV: T.Hiệp

12/9-10/10/17

Thi:17/10/17

(6 buổi,30g)

P:B3.5

Kiến trúc MT
(TH văn phòng)

(N1)

GV: C.Ngọc Yến

13/9-22/11/17

Thi:6/12/17

(12 buổi,60g)

P:  A0.10

  (N1)

+ Tin học

(6 buổi,30 g)

14/9-12/10/17

Thi:19/10/17

+ Mạng MT và Internet

26/10-21/12/17

Thi:28/12/17

(9 buổi,45g)

GV: T.Khải

P:  A0.10

Đồ họa 2D

(CorelDraw CB)

(N1)

GV: C.Thu Vân

15/9-23/12/17

Thi:30/12/17

(15 buổi,75g)

P:  A0.10

Anh văn CN

(Cả lớp)

GV: C.Thùy Vân

11/12-15/1/18

 

(12 buổi,60g)

P:  A1.8

GD Thể chất

(Cả lớp)

GV: T.Trí

24/10-21/11/17

Thi:5/12/17

(6 buổi,30g)

P:  Sân trường

Anh văn CN

(Cả lớp)

GV: C.Thùy Vân

13/12-10/1/18

Thi:17/1/18

(12 buổi,60g)

P:  A1.8

Mỹ thuật cơ bản

(N2)

GV: C.Thủy

14/9-23/11/17

Thi:7/12/17

(12 buổi,60g)

P:A1.9

 

Chiều

 

 

Kiến trúc MT
(TH văn phòng)

(N2)

GV: C.Ngọc Yến

13/9-22/11/17

Thi:6/12/17

(12 buổi,60g)

P:  A0.10

  (N2)

+ Tin học

(6 buổi,30 g)

14/9-12/10/17

Thi:19/10/17

+ Mạng MT và Internet

26/10-21/12/17

Thi:28/12/17

(9 buổi,45g)

GV: T.Khải

P:  A0.10

Đồ họa 2D

(CorelDraw CB)

(N2)

GV: C.Thu Vân

15/9-23/12/17

Thi:30/12/17

(15 buổi,75g)

P:  A0.10

 

 

 

Mỹ thuật cơ bản

(N1)

GV: C.Thủy

14/9-23/11/17

Thi:7/12/17

(12 buổi,60g)

P:A1.9   

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: TKĐH217A

GVCN: + TKĐH 217A: Nguyễn Thành Ba (0973313992)
(03 nhóm thực hành của TKĐH217 A và B gồm: nhóm 1: 31 hs lớp A; nhóm 2: 31 hs lớp B; nhóm 3: các học sinh TKĐH217 còn lại)

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Mỹ thuật cơ bản

(cả lớp)

GV: C.Thủy

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P: A1.9

Văn hóa

(cả lớp)

Vật lý 3t

GV: C.Cúc

 

Hóa học 2t

GV: T.Ba

P: A1.11

Xử lý ảnh CB

 

(N1)

GV: C.Linh

20/9-20/12/17

Thi:27/12/17

 (15 buổi,75g)

P: A1.7

Văn hóa

(cả lớp)

Toán 3t

GV: T.L.An

 

Ngữ Văn 2t

GV: C.Đào

P: A1.11

Xử lý ảnh CB

 

(N3)

GV: C.Linh

22/9-22/12/17

Thi:29/12/17

 (15 buổi,75g)

P: A1.7

Nhóm 1

Môn Tin học

GV: T.Hiếu

16/9-14/10/17

Thi:21/10/17

 (6 buổi, 30g)

 

Môn TK các mẫu QC 1(CorelDraw CB)

GV: C.N.Yến

28/10-6/1

Thi: 13/1/18

(12 buổi, 60g)

P: A1.7

 

 

 

 

 

Nhóm 3

Môn Tin học

16/9-14/10/17

Thi:21/10/17

 (6 buổi, 30g)

 

Môn TK các mẫu QC 1(CorelDraw CB)

28/10-6/1

Thi: 13/1/18

(12 buổi, 60g)

GV: C.Hạnh

P: A0.11

Chiều

Kiến trúc MT
(TH văn phòng)

(N1)

GV: C.Vân

18/9-27/11/17

Thi:4/12/17

(12 buổi,60g)

P:  A1.7

 

 

 

 

Kiến trúc MT
(TH văn phòng)

(N3)

GV: T.Hiếu

23/9-2/12/17

Thi:9/12/17 (12 buổi,60g)

P:  A1.7

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2017 - 2018
TKĐH217B

GVCN: + TKĐH217B  : Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (0909 702 866) A1.12

(03 nhóm thực hành của TKĐH217 A và B gồm: nhóm 1: 31 hs lớp A; nhóm 2: 31 hs lớp B; nhóm 3: các học sinh TKĐH217 còn lại)

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Văn hóa

(cả lớp)

Toán 3t

GV: B.Đăng

 

Ngữ Văn 2t

GV:C.Trang

P.A1.12

 

 

Văn hóa

(cả lớp)

Vật lý 3t

GV: C.T.Linh

 

Hóa học 2t

GV: C.Nhung

P.A1.12

Xử lý ảnh CB

 

(N3)

GV: C.Linh

22/9-22/12/17

Thi:29/12/18

 (15 buổi,75g)

P: A1.7

Nhóm 3

Môn Tin học

16/9-14/10/17

Thi:21/10/17

 (6 buổi, 30g)

 

Môn TK các mẫu QC 1(CorelDraw CB)

28/10-6/1

Thi: 13/1/18

(12 buổi, 60g)

GV: C.Hạnh

P: A0.11

Chiều

Mỹ thuật cơ bản

(cả lớp)

GV: C.Thủy

11/9-20/11/17

Thi:27/11/17

(12 buổi,60g)

P: A1.9

 

Xử lý ảnh CB

 

(N2)

GV: C.Linh

18/10-23/1/18

Thi:30/1/18

 (15 buổi,75g)

P: A1.7

 

 

Nhóm 2

Môn Tin học

16/9-14/10/17

Thi:21/10/17

 (6 buổi, 30g)

 

Môn TK các mẫu QC 1(CorelDraw CB)

28/10-6/1

Thi: 13/1/18

 

GV: C.Hạnh

P: A0.11

 

 

 

 

Kiến trúc MT
(TH văn phòng)

(N2)

GV: T.Nguyên

22/9-1/12/17

Thi:8/12/17

(12 buổi,60g)

P:  A1.7

Kiến trúc MT
(TH văn phòng)

(N3)

GV:T.Hiếu

23/9-2/12/17

Thi:9/12/17 (12 buổi,60g)

P:  A1.7

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN QUAN

 

 

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN