Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp KTDN213, TKDH213, LRMT213

Ngày đăng :01/06/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

 LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP KTDN 213

Từ ngày 6/6/2016 đến ngày 18/6/2016

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

TH Kế toán

GV: c.Thắm

6/6 và 13/6

B2.4

Chính trị

GV: c.Kim

7/6 và 14/6

B2.4

LT Kế toán

GV: T.Thắng

8/6

B2.4

TH Kế toán

GV: c.Thắm

9/6 và 16/6

B2.4

Thuế + Kế toán doanh nghiệp

GV: c.An

10/6 và 17/6

B2.4

Kinh tế vi mô

GV: C.Khánh

15/6

B2.4

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

 LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP TKĐH 213

Từ ngày 6/6/2016 đến ngày 18/6/2016

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Chính trị

GV: T.Xuân

6/6 và 13/6

B2.2

LT ĐH 3D + Mỹ thuật CB

GV: C.Ng.Yến

7/6 và 14/6

A0.10

Xử lý ảnh CB

GV: C.Hạnh

8/6

A0.10

 

LT Mỹ thuật CB

GV: C.Vân

9/6 và 16/6

A0.10

TH ĐH 3D

GV: C.Ng.Yến

10/6

A0.10

 

CHIỀU

 

 

 

 

TH Tạo mẫu QC + Biên tập phim

GV: C.Vân

17/6

A0.10

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

 LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP LRMT 213

Từ ngày 6/6/2016 đến ngày 18/6/2016

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

Mô hình tốt nghiệp

GV: T.Nguyên & T.Hoàng

7/6 và 14/6

B0.4

 

 

SC màn hình + SC laptop

GV: T.Nguyên

9/6 và 16/6

B0.4

 

Chẩn đoán KP HH

GV: T.Nam

10/6

B0.4

 

Mô hình tốt nghiệp

GV: T.Nguyên & T.Hoàng

17/6

B0.4

CHIỀU

Chính trị

GV: T.Xuân

6/6 và 13/6

B2.2

 

 

Kiến trúc MT

GV: T.Nam

8/6

B0.4

 

 

 

Mạng MT

GV: T.Nam

15/6

A0.12

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content