Thời khóa biểu mới của lớp LRMT213, LRMT214, cập nhật 4/9/2015

Ngày đăng :22/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP LRMT213 -  HKI, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 4/9/2015)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

SC Bộ nguồn

GV: T.Nguyên

7/9 – 21/9

 

P: B0.3

Mạng Windows

GV: T.Nam

8/9-8/12

Thi : 15/12/15

P: A0.12

Chẩnđoán KPHH

GV: T.Nam

9/9-17/11

Thi : 24/11/15

P: B0.2

SC Bộ nguồn

GV: T.Nguyên

10/9 – 24/9

 

P: B0.3

SC Bộ nguồn

GV: T.Nguyên

11/9 – 18/9

Thi: 25/9/15

P: B0.3

SC Máy tính

GV: T.Nguyên

28/9 – 18/1/16

Thi : 25/1/16

P: B0.3

Anh văn CN

GV: C.Thùy Vân

22/12-26/1

(HKII còn 6 buổi)

P: B2.4

HĐH Linux

GV: T.Hoàng

2/12-20/1

Thi : 27/1/16

P: A0.11

SC Laptop

GV: T.Nguyên

1/10-31/12

Thi : 7/1/16

P: B0.2

SC Màn hình

GV: T.Nguyên

2/10-7/12

Thi : 14/12/16

P: A0.3

 

 

 

 

SC Máy in &TBNV

GV: T.Nam

14/1-28/1

 

P: B0.3

SC Máy in &TBNV

GV: T.Nam

14/1-28/1

(HKII còn 6 buổi)

P: A0.3

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

+ Chưa xếp lịch nghỉ lễ, GV tự sắp xếp dạy bù : 20/11/2015 (Thứ Năm), 1/1/2016 (thứ Sáu)

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP LRMT214 -  HKI, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 4/9/2015)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Tin học (N1)

GV: T.Hoàng

7/9 – 12/10

Thi: 19/10/15

P: A0.12

KT Điện tử (N1)

GV: T.Ân

8/9 – 29/12

Thi: 5/1/16

P: B2.7

 

Điện Kỹ Thuật

GV: C.Nhi

10/9 – 19/12

Thi: 26/11/15

P: B2.7

An toàn VS CN

GV: T.Hiệp

11/9 – 16/10

Thi: 23/10/15

P: B2.4

Chính trị

GV: T._____

26/10 – 23/11

Thi: 30/11/15

P: B2.4

 

 

KT Đo lường (N1)

GV: T.Ân

3/12 – 22/12

Thi: 28/1/16

P: B2.7

Kiến trúc MT (N1)

GV: T.Nam

13/11 – 27/11

 

P: A0.12

Pháp luật

GV: _______

7/12 – 21/12

Thi: 28/12/15

P: B2.4

 

Kiến trúc MT (N1)

GV: T.Nam

2/12 – 20/1

Thi: 27/1/16

P: A0.12

 

 

CHIỀU

Tin học (N1)

GV: T.Hoàng

7/9 – 12/10

Thi: 19/10/15

P: A0.12

KT Điện tử (N2)

GV: T.Ân

8/9 – 29/12

Thi: 5/1/16

P: B2.7

Internet (N1)

GV: T.Hoàng

9/9 – 28/10

Thi: 4/11/15

P: A0.12

Internet (N2)

GV: T.Hoàng

10/9 – 29/10

Thi: 5/11/15

P: A0.12

Kiến trúc MT (N2)

GV: T.Nam

13/11 – 27/11

 

P: A0.12

 

 

 

Kiến trúc MT (N2)

GV: T.Nam

2/12 – 20/1

Thi: 27/1/16

P: A0.12

KT Đo lường (N2)

GV: T.Ân

3/12 – 22/12

Thi: 28/1/16

P: B2.7

 

Ghi chú :

+ Chưa xếp lịch nghỉ lễ, GV tự sắp xếp dạy bù : 20/11/2015 (Thứ Năm), 1/1/2016 (thứ Sáu)

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content