Tuyển Sinh

Thông Báo Tuyển Sinh Năm Học 2021 2022

Ngày đăng :17/08/2021
Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022

Chi tiết ...

Hình ảnh Phòng Xưởng Thực Hành Nghề điện Tử Công Nghiệp

Ngày đăng :28/06/2021
Hình ảnh phòng xưởng thực hành Nghề Điện tử công nghiệp

Chi tiết ...

Thông Báo Xét Tuyển đh Liên Thông Chính Quy Năm 2021 Của Trường đhcn Việ...

Ngày đăng :18/03/2021
Thông báo xét tuyển ĐH liên thông chính quy năm 2021 của trường ĐHCN Việt - Hung

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2020

Ngày đăng :15/05/2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Cao đẳng

Ngày đăng :17/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Cao đẳng

Ngày đăng :19/02/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP-CAO ĐẲNG

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Tối Cao đẳng Liên Thông

Ngày đăng :19/02/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP TỐI-CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Chi tiết ...

Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Xét Tuyển Cao đẳng

Ngày đăng :13/04/2018
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển cao đẳng

Chi tiết ...

Hứớng Dẫn Làm Hồ Sơ Xét Tuyển Cao đẳng Liên Thông

Ngày đăng :13/04/2018
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển cao đẳng liên thông

Chi tiết ...

Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Xét Tuyển Trung Cấp

Ngày đăng :13/04/2018
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển trung cấp

Chi tiết ...