Tuyển Sinh

Thông Báo Xét Tuyển đh Liên Thông Chính Quy Năm 2021 Của Trường đhcn Việ...

Ngày đăng :18/03/2021
Thông báo xét tuyển ĐH liên thông chính quy năm 2021 của trường ĐHCN Việt - Hung

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2020

Ngày đăng :15/05/2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Cao đẳng

Ngày đăng :17/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Cao đẳng

Ngày đăng :19/02/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP-CAO ĐẲNG

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Tối Cao đẳng Liên Thông

Ngày đăng :19/02/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP TỐI-CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Chi tiết ...

Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Xét Tuyển Cao đẳng

Ngày đăng :13/04/2018
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển cao đẳng

Chi tiết ...

Hứớng Dẫn Làm Hồ Sơ Xét Tuyển Cao đẳng Liên Thông

Ngày đăng :13/04/2018
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển cao đẳng liên thông

Chi tiết ...

Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Xét Tuyển Trung Cấp

Ngày đăng :13/04/2018
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển trung cấp

Chi tiết ...

Tuyển Sinh Năm Học 2018 2019

Ngày đăng :11/04/2018
Tuyển sinh năm học 2018-2019

Chi tiết ...

Quyền Lợi Người Học

Ngày đăng :01/07/2017
QUYỀN LỢI NGƯỜI HỌC

Chi tiết ...