Tuyển dụng

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Ngành Giáo Dục Và đào Tạo, Năm Học...

Ngày đăng :07/10/2020
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2020-2021

Chi tiết ...

Thông Báo Tham Dự Xét Tuyển Vòng 1 Tuyển Dụng Viên Chức Năm Học 2020 2021

Ngày đăng :07/09/2020
Thông báo tham dự xét tuyển vòng 1 tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Chi tiết ...

Kế Hoạch Xét Tuyển Viên Chức Ngành Giáo Dục Và đào Tạo Quận Thủ đức Năm ...

Ngày đăng :03/08/2020
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức năm học 2020-2021

Chi tiết ...

764. Quyết định Về Công Nhận Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Ngành Giáo Dục ...

Ngày đăng :05/03/2020
764. Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

Chi tiết ...

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Của Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ T...

Ngày đăng :18/02/2020
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019 - đợt 2

Chi tiết ...

Thông Báo Tham Dự Xét Tuyển Vòng 2 (Tuyển Dụng Viên Chức đợt 2 Năm 2019)

Ngày đăng :06/01/2020
Thông báo tham dự xét tuyển vòng 2 (tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019)

Chi tiết ...

Thông Báo Về Tham Dự Xét Tuyển Vòng 1 (Tuyển Dụng Viên Chức đợt 2/2019)

Ngày đăng :19/12/2019
THÔNG BÁO về Tham dự xét tuyển vòng 1 (tuyển dụng viên chức đợt 2/2019)

Chi tiết ...

Kế Hoạch Tuyển Dụng Viên Chức Ngành Giáo Dục Và đào Tạo Quận Thủ đức đợt...

Ngày đăng :18/11/2019
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức đợt 2 năm học 2019 -2020

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Dụng 01 Nhân Viên Bảo Vệ

Ngày đăng :25/10/2019
Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên bảo vệ

Chi tiết ...

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Của Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ T...

Ngày đăng :30/08/2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019

Chi tiết ...