TIN TỨC

Kiểm Tra Bảo Trì, Sửa Chữa Dọn Dẹp Thường Xuyên Cuối Tháng 12/2022 Và đầ...

Ngày đăng :06/01/2023
Kiểm tra bảo trì, sửa chữa dọn dẹp thường xuyên cuối tháng 12/2022 và đầu tháng 01/2023

Chi tiết ...

Lễ Khai Giảng Trình đô Trung Cấp Liên Kết Với Trung Tâm Gdnn Gdtx Tp.Thủ...

Ngày đăng :01/11/2022
Lễ khai giảng lớp TKĐH - QTDN liên kết giáo dục thường xuyên

Chi tiết ...

Tổ Chức "Phiên Tòa Giả định" Nhằm Tuyên Truyền Pháp Luật Cho Hssv

Ngày đăng :27/10/2022
Tổ chức "Phiên tòa giả định" nhằm tuyên truyền pháp luật cho HSSV

Chi tiết ...

Giáo Dục để Các Tổ Chức, Doanh Nghiệp Và Người Dân Có đầy đủ Năng Lực Số...

Ngày đăng :19/10/2022
Giáo dục để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có đầy đủ năng lực số - nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục để phục vụ cho chương trình chuyển đổi số quốc gia?

Chi tiết ...

Khác Biệt Giữa Học Trực Tuyến Và Học Từ Xa

Ngày đăng :19/10/2022
Khác biệt giữa học trực tuyến và học từ xa

Chi tiết ...

Lễ Khai Giảng Năm Học 2022 2023

Ngày đăng :12/10/2022
Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Chi tiết ...

Vinh Dự được Trao Giấy Khen Hội Thi Tuyên Truyền, Giới Thiệu "Gương Sáng...

Ngày đăng :23/09/2022
Nhận giấy khen Hội thi tuyên truyền, giới thiệu "Gương sáng quanh ta” năm 2022

Chi tiết ...

Buổi Tham Quan Và Làm Việc Của Công Ty Microsoft Tại Trường Cđktkttđ

Ngày đăng :16/09/2022
Buổi tham quan và làm việc của công ty Microsoft

Chi tiết ...

Hội Nghị Chuyên đề Năm 2022

Ngày đăng :05/09/2022
Hội nghị chuyên đề năm 2022

Chi tiết ...

Họp Phụ Huynh đầu Năm Học 2022 2023

Ngày đăng :05/09/2022
Họp phụ huynh đầu năm học 2022-2023

Chi tiết ...