TIN TỨC

Họp Mặt Kỷ Niệm 93 Năm Ngày Thành Lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28...

Ngày đăng :03/08/2022
Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022)

Chi tiết ...

Lễ Khai Mạc "Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh"

Ngày đăng :03/08/2022
Lễ khai mạc không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chi tiết ...

Các Hoạt động Của Phòng Quản Trị Thiết Bị Trong Tháng 07.2022

Ngày đăng :29/07/2022
Các hoạt động của phòng Quản trị thiết bị trong tháng 07.2022

Chi tiết ...

Giới Thiệu Cuốn Sách "Phụ Nữ Việt Nam Những Khoảnh Khắc"

Ngày đăng :01/07/2022
Giới thiệu cuốn sách "Phụ nữ Việt Nam - Những khoảnh khắc"

Chi tiết ...

Họp Mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28.06.2022

Ngày đăng :28/06/2022
HỢP MẶT NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28.06.2022

Chi tiết ...

Chào Mừng 97 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam (21/6/1925 21/6/2022)

Ngày đăng :20/06/2022
CHÀO MỪNG 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 -21/6/2022)

Chi tiết ...

Các Công Tác Tháng 06.2022 Của Phòng Qttb

Ngày đăng :17/06/2022
Các công tác tháng 06.2022 của phòng QTTB

Chi tiết ...

Hình ảnh Sửa Chữa Chống Thấm Năm 2022

Ngày đăng :02/06/2022
P. QTTB sửa chữa chống thấm năm 2022

Chi tiết ...

Ngày Hội "Heo đất Tình Bạn" Năm 2022

Ngày đăng :02/06/2022
NGÀY HỘI "HEO ĐẤT TÌNH BẠN" NĂM 2022

Chi tiết ...

Hình ảnh Phòng Quản Trị Thiết Bị Thực Hiện Sửa Chữa Thường Xuyên, định K...

Ngày đăng :23/05/2022
Hình ảnh Phòng Quản trị thiết bị thực hiện sửa chữa thường xuyên, định kỳ - Tổng kết T5.2022

Chi tiết ...