TIN TỨC

Tổng Kết Công Tác đoàn Năm Học 2022 2023 Và Kế Hoạch Các Hoạt động Trong...

Ngày đăng :15/09/2023
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023-2024

Chi tiết ...

Hội Thi Công Dân Thành Phố Với Hành Trình Văn Hóa Tphcm Năm 2023

Ngày đăng :21/08/2023
Hội thi công dân thành phố với hành trình văn hóa TPHCM năm 2023

Chi tiết ...

Hội Giảng Nhà Giáo Gdnn Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2023

Ngày đăng :16/08/2023
Hội giảng nhà giáo GDNN cấp thành phố năm 2023

Chi tiết ...

Các Công Tác Bảo Trì, Sửa Chữa Thường Xuyên Trong Quý 03/2023

Ngày đăng :10/08/2023
Các công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên trong Quý 03/2023

Chi tiết ...

Hỗ Trợ Thi Gv Giỏi Cấp Thành Phố Năm 2023

Ngày đăng :10/08/2023
Hỗ trợ thi GV giỏi cấp thành phố

Chi tiết ...

Chỉ Thị Về Tăng Cường Phòng Ngừa, đấu Tranh Tội Phạm, Vi Phạm Pháp Luật ...

Ngày đăng :21/07/2023
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC VÀ ĐÁNH BẠC

Chi tiết ...

Kiểm Tra Hồ Sơ đào Tạo Năm Học 2022 2023 Ngày 04 & 05/07/2023

Ngày đăng :05/07/2023
Kiểm tra hồ sơ đào tạo năm học 2022-2023

Chi tiết ...

Cắt Tỉa Cây Xanh 2023

Ngày đăng :09/06/2023
Cắt tỉa cây xanh 2023

Chi tiết ...

Hội Thi “Kế Toán Giỏi” Thành Phố Thủ đức Năm 2023

Ngày đăng :09/06/2023
HỘI THI “KẾ TOÁN GIỎI” THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2023

Chi tiết ...

Truyền Thông Về Sức Khỏe Sinh Sản Kế Hoạch Hóa Gia đình Cho Hssv

Ngày đăng :01/06/2023
Truyền thông về sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình cho HSSV

Chi tiết ...