THÔNG BÁO

điểm Kiểm Tra Kết Thúc Văn Hóa Học Phần 3 K220

Ngày đăng :14/05/2021
ĐIỂM KIỂM TRA KẾT THÚC VĂN HÓA HỌC PHẦN 3 - K220

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Khoa điện Hk 2 Năm Học 2020 2021

Ngày đăng :05/03/2021
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN HK 2 NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Khoa điện Lạnh Hk 2 Năm Học 2020 2021

Ngày đăng :05/03/2021
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN LẠNH HK 2 NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết ...

Thực Hiện Khai Báo Y Tế (Học Sinh Sinh Viên)

Ngày đăng :27/02/2021
THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ (học sinh sinh viên)

Chi tiết ...

Thực Hiện Khai Báo Y Tế (Giáo Viên, Nhân Viên)

Ngày đăng :18/02/2021
THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ (giáo viên, nhân viên)

Chi tiết ...

đăng Ký Thực Hiện Sáng Kiến Năm Học 2020 2021

Ngày đăng :03/02/2021
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết ...

Báo Cáo Tự đánh Giá Chất Lượng Năm 2020

Ngày đăng :29/12/2020
Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020

Chi tiết ...

Báo Cáo Tự đánh Giá Chất Lượng Năm 2019

Ngày đăng :29/12/2020
Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2019

Chi tiết ...

Quyết định Thành Lập Hội đồng Tự đánh Giá Chất Lượng Chương Trình đào Tạ...

Ngày đăng :29/12/2020
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các nghề năm 2020

Chi tiết ...