THÔNG BÁO

Thông Báo Lễ Tổng Kết Và Trao Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Niên Khóa 2021 2...

Ngày đăng :15/09/2023
THÔNG BÁO LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 2021-2023 (KHÓA 27)

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Các Lớp Tkđh (Khoa Cntt), Hk1 Nh 2023 2024

Ngày đăng :05/09/2023
Thời khóa biểu các lớp TKĐH, HK1 NH 2023-2024 (TKĐH222, TKĐH222TX; TKĐH223, TKĐH223TX)

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Các Lớp Ktsclrmt (Khoa Cntt), Hk1 Nh 2023 2024

Ngày đăng :05/09/2023
Thời khóa biểu các lớp KTSCLRMT, HK1 NH 2023-2024 (LRMT222, LRMT223 và LRMT223TX)

Chi tiết ...

Thông Báo Thời Gian đi Học Trở Lại Và Khai Giảng Năm Học 2023 2024

Ngày đăng :18/08/2023
Thông báo thời gian đi học trở lại và khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết ...

Thông Báo Thu Tiền Bhyt Năm Học 2023 2024

Ngày đăng :05/07/2023
Thông báo thu tiền BHYT năm học 2023-2024

Chi tiết ...

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Năm 2023 Và Bổ Sung Hồ Sơ Trúng Tuyển

Ngày đăng :30/06/2023
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 và bổ sung hồ sơ trúng tuyển

Chi tiết ...

Bảng Kết Quả Sát Hạch Kỳ Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2023

Ngày đăng :30/06/2023
Bảng kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Chi tiết ...

Lịch ôn Tập Lý Thuyết Tốt Nghiệp Lớp C20 Dicn (12/06 16/06/2023)

Ngày đăng :08/06/2023
LỊCH ÔN TẬP LÝ THUYẾT TỐT NGHIỆP LỚP C20DICN (12/06-16/06/2023)

Chi tiết ...

Lịch ôn Tập Lý Thuyết Tốt Nghiệp Lớp Dicn221

Ngày đăng :08/06/2023
LỊCH ÔN TẬP LÝ THUYẾT TỐT NGHIỆP LỚP DICN221

Chi tiết ...