THÔNG BÁO

Hướng Dẫn Cài đặt App Sổ Sức Khỏe điện Tử

Ngày đăng :11/09/2021
Hướng dẫn cài đặt app Sổ sức khỏe điện tử

Chi tiết ...

Cuộc Thi Tìm Kiếm ứng Dụng Số Hóa Trong Công Nghiệp Với Simatic Iot 2050...

Ngày đăng :03/09/2021
Cuộc thi tìm kiếm ứng dụng số hóa trong công nghiệp với SIMATIC IOT 2050 - 30/8 ĐẾN 11/11/2021

Chi tiết ...

Báo Cáo Thống Kê Tình Hình Hssv Tiêm Vacxin (Khẩn)

Ngày đăng :02/09/2021
BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HSSV TIÊM VACXIN (KHẨN)

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Hk1 Năm Học 2021 2022, Học Online, Các Lớp Tkđh, Ktsclrmt...

Ngày đăng :30/08/2021
Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022, học Online, các lớp TKĐH, KTSCLRMT: (Khoa CNTT)

Chi tiết ...

điểm Kiểm Tra Kết Thúc Văn Hóa Học Phần 3 K220

Ngày đăng :14/05/2021
ĐIỂM KIỂM TRA KẾT THÚC VĂN HÓA HỌC PHẦN 3 - K220

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Khoa điện Hk 2 Năm Học 2020 2021

Ngày đăng :05/03/2021
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN HK 2 NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Khoa điện Lạnh Hk 2 Năm Học 2020 2021

Ngày đăng :05/03/2021
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN LẠNH HK 2 NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết ...

Thực Hiện Khai Báo Y Tế (Học Sinh Sinh Viên)

Ngày đăng :27/02/2021
THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ (học sinh sinh viên)

Chi tiết ...

Thực Hiện Khai Báo Y Tế (Giáo Viên, Nhân Viên)

Ngày đăng :18/02/2021
THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ (giáo viên, nhân viên)

Chi tiết ...