THÔNG BÁO

Lịch Kiểm Tra Hết Môn Tháng 3,4/2024

Ngày đăng :11/03/2024
LỊCH KIỂM TRA HẾT MÔN THÁNG 3,4/2024

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Hkii Năm Học: 2023 2024 Khoa điện

Ngày đăng :05/03/2024
THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC: 2023 - 2024

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Hk Ii Năm Học: 2023 2024

Ngày đăng :05/03/2024
THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC: 2023 - 2024

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Cao đẳng Liên Thông Năm Học 2023 2024 Nghề điện Công Ng...

Ngày đăng :05/03/2024
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2023-2024 - NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Chi tiết ...

Tkb Khoa Kế Toán Quản Trị (Hkii Nh 2023 2024)

Ngày đăng :28/02/2024
TKB KHOA KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ (HKII - NH 2023-2024)

Chi tiết ...

Tkb Khoa Kế Toán Quản Trị (Hk I Nh 2023 2024)

Ngày đăng :28/02/2024
TKB KHOA KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ (HKI - NH 2023-2024)

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Hk2 Nh 2023 2024 Các Lớp Tkđh (Nghề Tkđh)

Ngày đăng :21/02/2024
Thời khóa biểu HK2 NH 2023-2024 - Các lớp TKĐH (Nghề TKĐH)

Chi tiết ...

Thời Khóa Biểu Hk2 Nh 2023 2024 Các Lớp Lrmt (Nghề Ktsclrmt)

Ngày đăng :21/02/2024
Thời khóa biểu HK2 NH 2023-2024 - Các lớp LRMT (Nghề KTSCLRMT)

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ

Ngày đăng :23/01/2024
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Chi tiết ...

Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày đăng :08/01/2024
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Chi tiết ...