THÔNG BÁO

Quyết định & Kế Hoạch Kiểm Kê Tháng 06/2022

Ngày đăng :16/06/2022
Quyết định & kế hoạch kiểm kê tháng 06/2022

Chi tiết ...

Danh Mục Thiết Bị Các Nghề Năm 2022

Ngày đăng :08/04/2022
Danh mục thiết bị các nghề năm 2022

Chi tiết ...

Phương án Phòng Chống Dịch Covid Tại Các Cơ Sở Giáo Dục Trên địa Bàn Thà...

Ngày đăng :25/02/2022
Phương án phòng chống dịch Covid tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Đức

Chi tiết ...

Thông Báo Mời Thầu Căn Tin (Lần 2)

Ngày đăng :23/02/2022
Thông báo mời thầu căn tin (lần 2)

Chi tiết ...

Cẩm Nang Hướng Dẫn đào Tạo, Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình độ Kỹ Năng Nghề Ch...

Ngày đăng :18/02/2022
CẨM NANG HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Chi tiết ...

Thông Báo Mời Thầu Căn Tin

Ngày đăng :17/02/2022
Thông báo mời thầu căn tin

Chi tiết ...

Chính Sách đối Với Nhà Giáo (Cẩm Nang Một Số Cơ Chế, Chính Sách Phát Tr...

Ngày đăng :13/02/2022
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO (cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp)

Chi tiết ...

Chính Sách đối Với Người Học (Cẩm Nang Một Số Cơ Chế, Chính Sách Phát T...

Ngày đăng :12/02/2022
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC (cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp)

Chi tiết ...

Cẩm Nang Một Số Cơ Chế, Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Nghề Nghiệp

Ngày đăng :11/02/2022
CẨM NANG MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chi tiết ...