Tổ chức "Phiên tòa giả định" nhằm tuyên truyền pháp luật cho HSSV

Ngày đăng :27/10/2022

- Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đang là sinh viên, học sinh của nhà trường cũng cố kiến thức, tiếp cận thực tiễn pháp luật thông qua việc tham dự phiên tòa giả định.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng Internet, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tạo hình thức tuyên truyền trực quan sinh quan sinh động, dễ dàng nắm bắt thu hút sự theo dõi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên về pháp luật giao thông.

Sáng ngày 27/10/2022, BCH Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức và Chi đoàn Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức đã tổ chức Phiên tòa giả định về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật chủ đề “An ninh mạng”  cho đoàn viên thanh niên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi hoạt động:

+ Quang cảnh chuẩn bị trước phiên tòa và diễn biến của phiên tòa

 

+HSSV trả lời câu hỏi sau khi phiên tòa kết thúc

 

+ Chụp ảnh lưu niệm

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm