Tập thể giáo viên, nhân viên và sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức tham gia hội thi "Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân" năm 2021

Ngày đăng :21/04/2021

Tập thể giáo viên, nhân viên và sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức tham gia hội thi "Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân" năm 2021

🍀 Thực hiện kế hoạch số 300/KH-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam về tổ chức hội thi "Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân" năm 2021,

🍀 Tập thể giáo viên, nhân viên và các bạn đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức đã tích cực tham gia hội thi "Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân" năm 2021.

🍀 Qua hội thi giáo viên, nhân viên và các bạn đoàn viên, sinh viên đã biết được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; biết được những nội dung trọng tâm về thời gian, tiến trình bầu cử đến đông đảo quần chúng Nhân dân.

Một số hình ảnh tham gia hội thi:

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content