Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Thủ Đức năm 2019

Ngày đăng :04/06/2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012
của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012
của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng:

Nhằm bổ sung nhu cầu về nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (đính kèm nhu cầu đăng ký tuyển dụng của từng đơn vị), cụ thể:

1. Trung tâm Y tế Quận : 10 (Biên chế hiện có: 168/178)

– Bác sĩ hạng III: 05 (chuyên khoa: Da liễu, răng hàm mặt, mắt, chẩn đoán chỉnh hình, đa khoa)

– Điều dưỡng (trình độ cao đẳng trở lên): 01

– Y sĩ hạng IV: 02

– Dược sĩ hạng IV: 02

2. Trung tâm Văn hóa Quận: 10 (Biên chế hiện có: 12/22)

– Phóng viên hạng III: 03

– Phương pháp viên hạng III: 02

– Văn thư: 02 (có trình độ đại học)

– Thư viện viên hạng III: 01

– Kỹ thuật điện: 02 (có trình độ trung cấp trở lên)

3. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức: 08 (Biên chế hiện có: 67/76) ==> XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CỦA TRƯỜNG

– Giảng viên thiết kế đồ họa: 01

– Giảng viên Công nghệ thông tin: 01

– Giảng viên Điện lạnh (hoặc kỹ thuật nhiệt): 01

– Giảng viên điện công nghiệp: 01

– Giảng viên Cơ khí chế tạo máy: 01

– Giảng viên kế toán: 01

– Giảng viên tiếng Anh: 01

– Nhân viên văn phòng: 01

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức: 14 (Biên chế hiện có: 29/44)

– Giáo viên môn văn: 01

– Giáo viên môn toán: 02

– Giáo viên môn lý: 03

– Giáo viên môn hóa: 02

– Giáo viên môn sinh: 01

– Giáo viên môn sử: 01

– Giáo viên môn địa: 01

– Giáo viên môn giáo dục công dân: 01

– Giáo viên môn tin học :01

– Nhân viên thủ quỹ: 01

II. Nguyên tắc:

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp ứng viên trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

– Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ứng viên đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

III. Điều kiện dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam;

b) Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án,
quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối với yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ:

Căn cứ công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC. Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc);

IV. Hình thức tuyển dụng:

– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

– Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

V. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển tại đơn vị và các kiến thức chung về:

– Luật viên chức năm 2010.

– Kỹ năng giao tiếp ứng xử của viên chức.

– Các nội dung liên quan vị trí cần tuyển dụng.

Lưu ý:

– Cá nhân dự tuyển không đủ điểm trong kì phỏng vấn sẽ không được phúc khảo.

– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

– Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điển tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

VI.Hội đồng tuyển dụng viên chức và các ban giúp việc:

1. Hội đồng xét tuyển: nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét tuyển được quy định tại Điều 22 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phạm Đức Sơn, Trưởng phòng Nội vụ Quận, Thư ký Hội đồng;

4. Ông Lê Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu, chuyên viên Phòng Nội vụ Quận, thành viên.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa quận Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Vũ Huy Lộc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phạm Đức Sơn, Trưởng phòng Nội vụ Quận, Thư ký Hội đồng;

4. Ông Lê Quốc Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu, chuyên viên Phòng Nội vụ Quận, thành viên.

Hội đồng xét tuyển viên chức trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Ngọc Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phạm Đức Sơn, Trưởng phòng Nội vụ Quận, Thư ký Hội đồng;

4. Bà Lê Thị Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

5. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, chuyên viên Phòng Nội vụ Quận, thành viên.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trịnh Đình Vũ Huy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phạm Đức Sơn, Trưởng phòng Nội vụ Quận, Thư ký Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

5. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, chuyên viên Phòng Nội vụ Quận, thành viên.

2. Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển:do Hội đồng tuyển dụng thành lập, có nhiệm vụ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

3. Ban Kiểm tra, sát hạch: do hội đồng tuyển dụng thành lập theo quy định tại Điều 23 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Ban Kiểm tra, sát hạch viên chức Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận, Trưởng Ban;

2. Ông Lê  Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận, thành viên;

3. Bà Lâm Thanh Hương, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, thành viên;

Ban Kiểm tra, sát hạch viên chức Trung tâm Văn hóa quận Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Huy Lộc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận, Trưởng Ban;

2, Ông Lê Quốc Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận, thành viên;

3. Bà Phan Thị Phi Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận, thành viên.

Ban Kiểm tra, sát hạch viên chức trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, Trưởng Ban;

2. Ông Bùi Đăng Linh, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

3. Bà Lê Thị Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

4. Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa CNTT trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

5. Ông Nguyễn Tấn Vinh Quang, Trưởng khoa Cơ khí trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

6. Ông Lê Thanh Phong, Trưởng khoa Điện lạnh trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

7. Bà Dương Giang Minh Tâm, Trưởng khoa Khoa học cơ bản trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức, thành viên;

Ban Kiểm tra, sát hạch viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trịnh Đình Vũ Huy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

4. Bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

5. Ông Trần Tiến Sỹ, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

7. Ông Võ Phi Hùng, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, thành viên;

VIIHồ sơ dự xét tuyển:

Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

Thành phần hồ sơ bổ sung sau khi được tuyển dụng:

1. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

2. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định hiện hành. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị công lập, dân lập, tư thục, bổ sung:

a)Giấy giới thiệu hoặc công văn cho phép liên hệ tuyển dụng của cơ quan chủ quản; hợp đồng lao động;

b)Sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

c)Quyết định lương hiện hưởng.

Những ứng viên đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VIII. Quy trình, thời gian, địa điểm:

  Ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển tại đơn vị :

– Lệ phí: Mức thu theo thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Sau khi xây dựng kế hoạch, Ủy ban nhân dân Quận thủ Đức sẽ thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảng tin nội bộ, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

– Ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và đóng lệ phí dự tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính trong vòng 30 ngày dự kiến từ ngày 30/5/2019.

+ Trung tâm Y tế: Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 028.62839.979, bấm số 401

+ Trung tâm Văn hóa: Địa chỉ: số 119 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 028.38966.505

+ Trường Cao đẳng Kinh tế  – Kỹ thuật: Địa chỉ: Số 17 đường số 8, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 028.38966.888

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Địa chỉ: 153/1 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 028.38960.404 – 028.37221.870 – 028.37223.258

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển tại bảng thông báo của các đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (dự kiến ngày 8/7/2019)

– Thời gian dự kiến phỏng vấn hoặc thực hành: từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019.

– Tổng hợp kết quả và niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tại bảng thông báo của các đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (dự kiến ngày 31/7/2019)

– Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định (dự kiến đến ngày 15/8/2019)

IX. Tổ chức thực hiện:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận: phối hợp Phòng Nội vụ đăng tải các thông tin về tuyển dụng và thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử quận Thủ Đức.

Phòng Nội vụ Quận: tham mưu Ủy ban nhân dân Quận thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Kiểm tra, sát hạch; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch. Tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Nội vụ.

Các đơn vị sự nghiệp: tiếp nhận, phân loại, xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển; chuẩn bị bộ câu hỏi cho từng vị trí tuyển dụng; tổ chức sát hạch đồng thời tổng hợp kết quả theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ.

Ủy ban nhân dân Quận sẽ căn cứ tình hình thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo

Thông tin liên hệ

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content