Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Ngày đăng :20/08/2015

           Nhằm bổ sung nhu cầu về giáo viên, nhân viên  tại các phòng, khoa thuộc trường Trung cấp nghề Thủ Đức đáp ứng yêu cầu nhân sự cho năm học mới 2015-2016, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức xây dựng kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 về Tuyển dụng viên chức năm học 2015 – 2016 của trường Trung cấp nghề Thủ Đức trực thuộc UBND Quận Thủ Đức như sau:

I. Nhu cầu

1. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên: 18 người

+ Chuyên ngành Điện công nghiệp: 04

+ Chuyên ngành Điện lạnh: 02

+ Chuyên ngành Điện – Điện tử: 03

+ Chuyên ngành Công nghệ thông tin: 03

+ Chuyên ngành Kế toán - Quản trị: 02

+ Chuyên ngành Cơ khí: 02

+ Chuyên ngành Hóa-Lý: 02

2. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp nhân viên: 10 người

+ Nhân viên kế toán: 01 người

+ Nhân viên tuyển sinh: 01 người

+ Nhân viên y tế: 01 người

+ Nhân viên văn thư: 01 người

+ Nhân viên quản trị thiết bị: 04 người

+ Nhân viên phụ trách văn phòng khoa: 02 người

II. Nguyên tắc

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

3. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

5. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

6. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III. Điều kiện dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dạy nghề theo Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể:

a. Tiêu chuẩn 1: Kiến thức chuyên môn

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy; có trình độ B về một ngoại ngữ thông dụng và có trình độ A về tin học trở lên;

- Nắm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

- Có kiến thức về nghề liên quan;

- Hiểu biết về thực tiễn sản xuất và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề.

b. Tiêu chuẩn 2: Kỹ năng nghề

- Có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 4/7, bậc 3/6 trở lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia;

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề được phân công giảng dạy;

- Tổ chức thành thạo lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy;

- Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề.

*** Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối với xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác và hiện đang công tác trong ngành đào tạo dạy nghề quận Thủ Đức; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày dự xét tuyển thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

          Nếu hồ sơ của ứng cử viên xét tuyển đặc cách đầy đủ, đúng quy định đồng thời có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và phỏng vấn hoặc thực hành từ 50 điểm trở lên. Trường sẽ đề nghị với Uỷ ban Nhân dân Quận, Sở Nội vụ công nhận kết quả trúng tuyển đối với ứng viên diện xét tuyển đặc cách (không phải xét theo kết quả cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng).

4. Việc tuyển dụng viên chức chưa có hộ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh (có hộ khẩu tạm trú KT3) được thực hiện theo nội dung Công văn số 4180/UBND – VX ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố.

IV. Hình thức tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

- Xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

V. Hội đồng xét tuyển viên chức

          Thực hiện theo Điều 6, Mục I, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

VI. Hồ sơ dự xét tuyển

          Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ tại trường Trung cấp nghề Thủ Đức; tất cả các loại hồ sơ được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự quy định, hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

1.     Đơn đăng ký dự tuyển viên chức(theo mẫu);

2.     Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3.     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ A tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4.     Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

5.     Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, bổ sung:

a)     Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động

b)    Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

c)     Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VII. Quy trình, thời gian, địa điểm:

            Đối với ứng viên đăng ký dự xét tuyển tại trường Trung cấp nghề Thủ Đức:

Lệ phí: theo thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

1.  Ứng viên đóng lệ phí tại trường Trung cấp nghề Thủ Đức trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 3/8/2015 đến hết ngày 10/8/2015; khi đến đăng ký, ứng viên đem theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.

2.  Trong thời gian này, ứng viên thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web trungcapnghethuduc.edu.vn.

3.  Thời gian tổ chức rà soát dữ liệu: dự kiến ngày 11/8/2015 và 18/8/2015

4.  Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 19/8/2015 và 21/8/2015

5.  Địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn:

-     Địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu: Trường Trung cấp nghề Thủ Đức;

- Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Trường Trung cấp nghề Thủ Đức.

6.  Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 28/8/2015.

7. Thời gian nộp hồ sơ: viên chức đã trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục VI của văn bản này, dự kiến ngày 29/8/2015.

Ủy ban Nhân dân Quận sẽ căn cứ tình hình thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo trong năm học 2015-2016./.

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content