Đạt Giải nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019

Ngày đăng :18/09/2019

         Thực hiện Quyết định số 28832/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cử Đoàn cán bộ, chuyên gia, nhà giáo tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần VI năm 2019.

         Trong đó, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức được tham dự 04 giảng viên là nhóm tác giả của 01 mô hình thiết bị dự thi – Mô hình hệ thống lạnh cấp đông IQF (mô hình được giải Nhì cấp Thành phố).

         Kết quả mô hình dự thi của Trường đã đạt giải Nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019.

         Một số hình ảnh tham dự hội thi:

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content