LỊCH KIỂM TRA HẾT MÔN CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ THỜI GIAN TỪ 23/4/2019 ĐẾN 30/4/2019

Ngày đăng :22/04/2019

                                                     LỊCH KIỂM TRA HẾT MÔN CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ

                                                                           (23/4/2019 – 30/4/2019)

 

LỚP (NHÓM)

MÔN

NGÀY KIỂM TRA

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

CGKL-217A

Phay bánh răng trụ  răng thẳng

23/4

7h

Phòng B0.3

CGKL-217A

Phay bào rãnh chữ T

24/4

7h

Phòng B0.4

CGKL-217B

Tiện côn

23/4

12h30

Phòng B0.5

CGKL-217B

Phay bào rãnh chữ T

24/4

12h30

Phòng B0.4

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content