Mục tiêu đào tạo nghề trình độ sơ cấp: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

         Thời gian học nghề trình độ sơ cấp: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp được thực hiện từ ba tháng đến dưới một năm đối với người có trình độ học vấn, sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. 

         Chứng chỉ sơ cấp nghề: Người học nghề học hết chương trình sơ cấp nghề có đủ điều kiện thì được dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ sở dạy nghề cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương.

         Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp:

 1. Điện công nghiệp
 2. Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí
 3. Điện tử công nghiệp
 4. Cắt gọt kim loại
 5. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
 6. Thiết kế đồ họa
 7. Kế toán doanh nghiệp
 8. Tin học văn phòng
 9. Sửa xe gắn máy
 10. Bảo trì máy may
 11. Sửa chữa điện thoại di động
 12. Hàn 
Topbutton