Tuyển dụng

764. Quyết định Về Công Nhận Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Ngành Giáo Dục ...

Ngày đăng :05/03/2020
764. Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

Chi tiết ...

764. Quyết định Về Công Nhận Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Ngành Giáo Dục ...

Ngày đăng :05/03/2020
764. Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

Chi tiết ...

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Của Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ T...

Ngày đăng :18/02/2020
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019 - đợt 2

Chi tiết ...

Thông Báo Tham Dự Xét Tuyển Vòng 2 (Tuyển Dụng Viên Chức đợt 2 Năm 2019)

Ngày đăng :06/01/2020
Thông báo tham dự xét tuyển vòng 2 (tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019)

Chi tiết ...

Thông Báo Tuyển Dụng 01 Nhân Viên Bảo Vệ

Ngày đăng :25/10/2019
Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên bảo vệ

Chi tiết ...

Thông Báo Về Tham Dự Xét Tuyển Vòng 1 (Tuyển Dụng Viên Chức đợt 2/2019)

Ngày đăng :19/12/2019
THÔNG BÁO về Tham dự xét tuyển vòng 1 (tuyển dụng viên chức đợt 2/2019)

Chi tiết ...

Kế Hoạch Tuyển Dụng Viên Chức Ngành Giáo Dục Và đào Tạo Quận Thủ đức đợt...

Ngày đăng :18/11/2019
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức đợt 2 năm học 2019 -2020

Chi tiết ...

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Của Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ T...

Ngày đăng :30/08/2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019

Chi tiết ...

Thông Báo Tham Dự Xét Tuyển Vòng 2

Ngày đăng :15/07/2019
Thông báo Tham dự xét tuyển vòng 2

Chi tiết ...

Thông Báo Tham Dự Xét Tuyển Vòng 1

Ngày đăng :02/07/2019
Thông báo Tham dự xét tuyển vòng 1

Chi tiết ...